Recollida, transport i gestió dels residus del Cirque du Soleil


Recollida, transport i gestió dels residus del Cirque du Soleil

Servei de gestió dels residus procedents de l’activitat que realitza el Cirque du Soleil al seu espectacle “Totem” a L’Hospitalet de Llobregat. Espectacle que disposa d’una capacitat d’aforament de més de 2.500 persones. La carpa principal es complementa amb altres estructures auxiliars, com la carpa d'accés, la carpa on es preparen els artistes, la taquilla, les oficines administratives i la cuina. Tot el conjunt constitueix una "ciutat sobre rodes".

Client:
GAÏA LUXENBOURG, S.A.
Localització:
Barcelona
Període:
3 mesos (març – maig 2018)
Tipus de servei:
Serveis urbans

 

Gestió dels residus generats a l’espai on s’ha instal·lat el Circ du Soleil durant el període de l’espectacle “Totem” en la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. La recollida dels residus consta de tres tipologies diferenciades de  servei:  

La recollida programada de  contenidors urbans  de diferents fraccions (rebuig, envasos lleugers, paper i cartró i vidre), la recollida de la fracció rebuig en caixes metàl·liques i  auto compactador amb voltejador automàtic sota demanda. 

Finalment, la recollida de greixos i olis mitjançant camió cisterna.

A més, Sorigué disposa d’un servei de recollida urgent sobre avís amb resposta inferior a 24 hores.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals
Client:

GAÏA LUXENBOURG, S.A.
 
Localització:

L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
 
Inici del servei:
Març de 2018.
 
Dimensions del servei
Tipus de residu:

· Rebuig.
· Envasos lleugers.
· Paper i cartró.
· Vidre.
· Olis i greixos.
 
Quantitat de residus:

50 t /trimestre.
 
Quantitats de serveis:
20 serveis/mes.
 

 
 

Mitjans personals
Personal:

· 2 xofers-operaris.
· 1 responsable de servei.
 
Requeriments del personal:
· Carnet de camió.
· Recurs preventiu.
 
Dimensió del servei
Disposició dels residus:

Àrea d’emmagatzematge de residus.
 
Tipus de serveis:
De dilluns a divendres i servei de recollida urgent amb resposta inferior a 24 hores.
 
 

Mitjans materials
Vehicles:

· 1 camió recol·lector.
· 1 camió ganxo.
· 1 camió cisterna.
 
Contenidors:

· 10 Contenidor urbans de 1.100 l.
· Caixa metàl·lica de 30 m³.
· Auto compactador amb voltejador de 20 m³.
. Dipòsit de 1.000 l. de GRG.

Descàrregues


Galeria d'imatges