Servei de recollida i gestió dels residus


Servei de recollida i gestió dels residus

Servei de recollida i gestió dels residus generats a les EDARs (Zona 08C) de la província de Saragossa.

Client:
Instituto Aragonés del Agua
Localització:
Saragossa
Període:
10 anys
Tipus de servei:
Infraestructures de tractament d'aigües
Import:
20.000 €/any (IVA exclòs)
Especialitat:
Depuradores

Recollida i transport dels residus generats en les EDARs, aquests poden ser llots, desbasts o dessorrats.

A mesura que les EDARs de Boquiñeni, Figueruelas, Fuendejalón, Novallas, Novillas, Pradilla de Ebro i Remolinos van produint els diferents tipus de residus, es van ubicant en diferents contenidors en funció de la seva tipologia. 

Els desbasts i  dessorrats  s’ubiquen en  contenidors i, els llots, en sitges.
Quan les sitges s’emplenen, les EDARs sol·liciten a la nostra empresa el de canvi de contenidor o buidat de la sitja, servei que es realitza en menys de 24 hores.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dimensionament del servei

Punts de recollida:
EDAR Boquiñeni.
EDAR Figueruelas.
EDAR Fuendejalón.
EDAR Novallas.
EDAR Novillas.
EDAR Pradilla de Ebro.
EDAR Remolinos.

Tipus de residus:
Llots, desbast i desarenats.

Tipus i quantitat de residus (t/any)

Tipus de residus:
Llots, desbast i desarenats.

Quantitat de residus:
Llots: 660 t/any.
Desbast: 50 t/any.
Desarenats.20 t/any.

Mitjans materials

Contenidors:
Desbast i dessorrats: Contenidors de 5 m3.
Llots: Sitges.

Vehicles:
Desbast i desarenats: camions amb sistema de cadenes.
Llots: Camions de caixa oberta.

Descàrregues


Galeria d'imatges