Polígon Industrial de la Zona Franca


Polígon Industrial de la Zona Franca

Neteja viària del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

Client:
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
De març de 2013 a 2016
Tipus de servei:
Serveis urbans
Import:
190.000 €/any
Especialitat:
Neteja viària

Servei de neteja viària del polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona. Inclou la neteja dels vials, voreres, vorals, parterres i l'escombrat mecànic del polígon.

L'àmbit geogràfic d'actuació compren tots els carrers situats dins de la competència dels Consorci de la Zona Franca. Inclout la neteja de vials, voreres, vorals i parterres del polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona i l'escombrat mecànic de la totalitat del polígon, amb una superfície total de 890.000 m2 (74 km de carrers). Els residus resultants es transporten als centres de gestió autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.

També es realitzen tasques complementaries de neteja com el buidat i neteja de papereres, recollida d'animals morts, eliminació de males herbes, recollida de runes i residus abandonats en la via pública, neteja de pintades, neteja de bancs, detecció de punts crítics i pla de neteja amb aigua a pressió i baldeig.

 
DETALLS

Dades tècniques

Medis personals

1 responsable de servei.
2 conductors.
3 peons.

Medis materials

1 escombradora Dulevo 5000.
1 furgoneta.
3 bufadores.
 

 

3 equips d'escombrat manual (carro, escombres, recollidors, etc.).
2 hidronetejadores.
1 màquina de neteja pintades.

Descàrregues


Galeria d'imatges