Aplicació agrícola dels llots deshidratats


Aplicació agrícola dels llots deshidratats

Provinents d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDARs).

Client:
EDARes
Període:
2 anys
Tipus de servei:
Infraestructures de tractament d'aigües
Especialitat:
Aplicació agrícola

Servei de recollida de llots deshidratats, transportats des de les EDARs fins a les parcel·les agrícoles, per a la posterior reutilització del residu com a fertilitzant orgànic.

La tipologia i procedència dels llots, destinats a l’aplicació agrícola, queda recollida al Reial Decret 13/1990, el qual regula l’ús dels llots de depuració en el sector agrari.

A Catalunya, els llots de depuradora han de complir amb unes concentracions de metalls pesants per sota dels nivells marcats pel Reial Decret 1310/1990, i ser llots amb tractament terciari: 

digestió anaeròbica, digestió aeròbica o assecat tèrmic.

La nostra empresa gestiona els llots que compleixen la normativa, tant per la seva tipologia com per la seva procedència, i es destinen directament a l’abonament de camps agrícoles sense necessitat d’un procés de compostatge previ. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Legalitzacions

Òrgan competent: Agencia de Residus de Catalunya.

Codi LER: 19 08 0.

Codi Aplicador: E – 1586.15.

Procediments

Processos:
Estudi i caracterització.
Recerca de sòls aptes.
Caracterització i mostreig.
Metodologia segons el conreu i el llot.
Transport fins a les finques.
Aplicació agrícola.
Documentació requerida.

Quantitat de llots per EDAR

Terrassa: 8.900 t/any.
Montornès del V.: 8.000 t/any.
La Llagosta: 7.800 t/any.
Vilanova del C.: 1.300 t/any.
Sant Antoni de V.: 550 t/any.
Sitges: 3.300 t/any.
Vilanova i la Geltrú: 5.000 t/any.
Reus: 6.500 t/any.

Descàrregues


Galeria d'imatges