Sostenibilitat - Polítiques

Polítiques

A través de l'aplicació de les nostres polítiques d'empresa, reforcem el nostre compromís amb el nostre equip humà, clients i proveïdors, la nostra implicació en minimitzar l'impacte mediambiental de les nostres activitats i la nostra millora continua per entregar productes i serveis amb elevats estàndards de qualitat.

 

Política de sostenibilitat

Créixer de forma sostenible és el compromís més important de Sorigué. La seva estratègia empresarial es basa en un model de negoci que permeti progressar econòmicament, tot generant valor als seus grups d'interès i amb la major protecció del medi ambient.

 

Política d'eficiència energètica

Sorigué, en línia amb el seu compromís de sostenibilitat, aposta per un desenvolupament basat en l’eficiència energètica que permeti optimitzar els seus processos.

 

Política d’RSC

El compromís de responsabilitat social de Sorigué és treballar per tal que el nostre negoci creixi de manera sostenible, amb els màxims estàndards de qualitat, responsabilitat social, protecció i millora del medi ambient, i amb retorn a la societat de part de la riquesa generada; i això es materialitza mitjançant els principis que s’estableixen a la nostra Política d’RSC.

 

Política d’innovació

Sorigué considera un dels seus pilars estratègics la gestió en matèria d’I+D+i per tal de garantir la competitivitat i la sostenibilitat de les seves activitats. El seu Comitè d'Innovació constitueix un marc de referència per fer extensiva la cultura innovadora a tota l’organització.

 

Política de compliment

Sorigué adopta els principis de transparència, honestedat, legalitat i ètica en totes les activitats que desenvolupa. En conseqüència, l'empresa treballa respectant la legislació vigent, perquè el seu negoci creixi de manera legítima i sigui exemple de compromís amb una cultura de compliment normatiu.