Sorigué incrementa projectes d'innovació en economia circular i sostenibilitat

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Anar a sala de premsa Anar a Notes de premsa

Sorigué incrementa projectes d'innovació en economia circular i sostenibilitat

21 Octubre 2020

El grup empresarial duu a terme més de 10 projectes de recerca, principalment en els sectors del cicle de l'aigua, residus i materials, enfocats a buscar solucions sostenibles que apostin per l'economia circular. A més, el grup ha aconseguit acreditar més del 90% del seu negoci amb l'estàndard internacional de gestió ambiental ISO 14001. Durant el 2019 ha reduït en un 31% el consum total d'aigua i en un 6,34% l’emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

Des de mitjans de 2019 Sorigué investiga una nova tecnologia que permeti primer, aïllar, i després, obtenir nanocel·lulosa a partir dels residus que s'extreuen del  cribratge de fangs de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR). La nanocel·lulosa servirà després de matèria primera per a nous processos de la indústria. Aquesta recerca, que es desenvolupa sota el nom de Beyond Waste, és un dels projectes que actualment desenvolupa el grup empresarial amb l'objectiu estratègic d'impulsar solucions d'economia circular.
 
En l’actualitat la nanocel·lulosa s'extreu principalment de matèries primeres verges, com la pasta de fusta o els residus agroforestals, motiu pel qual la recuperació de cel·lulosa de residus de depuració suposa un projecte pioner en el sector. Aquesta aposta de Sorigué és transversal a tot el negoci del grup i en aquest cas integra dues de les línies de negoci més importants: l'explotació d'infraestructures vinculades al cicle de l'aigua i la gestió de residus.
 
L'aposta per la innovació i la gestió del coneixement a Sorigué està vinculada amb la sostenibilitat mediambiental i l'economia circular. Tant la innovació que desenvolupa en projectes de recerca, com la que aplica als seus productes i serveis està orientada a aconseguir processos energèticament més eficients, així com la reutilització de residus o la creació de nous productes a partir d'ells.
 
En el context del Pla Estratègic 2020, Sorigué ha reforçat l’aposta per la innovació i el 2019 ha dut a terme projectes vinculats al cicle de l'aigua, els residus, l'energia i els materials, com ara asfalts i paviments.
 
Tots aquests projectes es recullen en l'últim Informe de l'Estat d'Informació no Financera de Sorigué, que resumeix el treball realitzat pel grup empresarial el 2019. L'informe confirma l'evolució sostinguda del grup cap a un model de negoci responsable, establert en el Pla Estratègic 2020, els eixos del qual es recolzen en la innovació, la gestió del coneixement i la sostenibilitat.
 
Entre aquestes investigacions, destaca també la participació de Sorigué al projecte Water Mining del programa H2020 de la Unió Europea que busca assegurar la disponibilitat d'aigua a llarg termini. En aquesta recerca, Sorigué valida la incorporació d'una sèrie de processos a l’EDAR de La Llagosta, Barcelona, per obtenir aigua apta per a reg agrícola o aigua ultrapura per ser reutilitzada a les indústries de voltant. Aquesta tecnologia permetria millorar l'eficiència de depuració per obtenir aigua de qualitat, alhora que permetria extreure fòsfor amb el qual generar energia.
 
El 2019, el grup ha iniciat a més un particular projecte de desenvolupament i comercialització de monodosis d'oli d'oliva amb envàs biodegradable, amb l'objectiu de generar solucions que redueixin l'ús de plàstics d'un sol ús.
 
A més, Sorigué duu a terme juntament amb una start-up d'Hongria, Platio, un projecte que busca substituir el paviment convencional per un paviment que recull energia solar per a convertir-la en electricitat. Actualment s’està desenvolupant una prova pilot amb l'Ajuntament de Barcelona per avaluar el rendiment d'aquest nou paviment a la ciutat.
 
D'altra banda, l'àrea de Materials de Sorigué ha executat el 2019 una obra pionera en l'àmbit dels asfalts: la renovació del ferm amb tècniques sostenibles en un tram d'una carretera a Tarragona, en el context de la primera obra de Compra Pública d'Innovació a Catalunya, desenvolupada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. La millora en l'asfaltat introdueix diversos aspectes innovadors respecte a la reparació habitual de ferms, principalment en els materials i les tècniques aplicades, que permeten obtenir resultats molt més sostenibles i eficients energèticament.
 
Amb l'objectiu de garantir el desenvolupament d'aquestes investigacions, millorar la qualitat dels
productes i serveis, així com incrementar la competitivitat i l'eficiència que la societat i els mercats plantegen avui dia, Sorigué ha creat xarxes de col·laboració amb universitats com la Norwegian University (Noruega) i la Ben-Gurion University (Israel), o centres tecnològics nacionals i internacionals com l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), la Universitat de Barcelona (UB), el centre tecnològic Leitat, Tecnalia, o l'institut alemany Fraunhofer, entre altres.
 
Sostenibilitat i medi ambient
 
En relació a l’aposta per la sostenibilitat mediambiental, el 2019 Sorigué ha certificat que el 92 per cent del volum del seu negoci compleix amb l'estàndard internacional de gestió ambiental ISO 14001, que acredita el compromís amb la prevenció i reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats.

A més, en comparació al 2018, hi ha hagut un augment del 88,5 per cent dels recursos econòmics dedicats al medi ambient. Durant 2019 el grup ha aconseguit reduir en un 31 per cent el seu consum total d'aigua i en un 5 per cent el seu consum energètic total. A més, ha aconseguit reduir en un 6,34 per cent la seva emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. Finalment, l'àrea de Materials ha aconseguit reciclar el 100 per cent del material de fresat d'asfalt utilitzat.
 
D'altra banda, tant els dos nous centres de treball per a les línies de negoci d'Infraestructura verd i Gestió de residus, com la nova seu de Constraula han estat construïts i rehabilitada, respectivament, seguint criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat ambiental, aconseguint una qualificació energètica A.
 
A més, el nou centre de treball de Gestió de residus ha obtingut el certificat Sello Verde 3 hojas, una certificació de sostenibilitat en edificis desenvolupada per GBCe (Green Building Council Espanya), mentre que la seu de Constraula ha obtingut el segell BREEAM, mètode d'avaluació i certificació de la sostenibilitat en l'edificació, amb una qualificació de “Molt bo”.
 
En aquesta mateixa línia, el grup ha aconseguit entre el 2019 i el 2020 que tota la seva flota de vehicles per als seus contractes de serveis urbans a Barcelona i Madrid siguin sostenibles, en la seva majoria 100% elèctrics i amb distintiu Eco.
 
Negoci responsable
 
Respecte a l’aposta per reforçar les polítiques de Responsabilitat Social i Compliment, el 2019, el grup empresarial Sorigué s'ha transformat en la primera constructora catalana a obtenir dues certificacions de referència: Compliance Penal i Responsabilitat Social d’AENOR conforme a l'estàndard internacional IQNet SR10, aquesta última obtinguda pel grup per primera vegada el 2017.
 
La norma UNE 19601 de Compliance Penal confirma que el grup empresarial posseeix i aplica un conjunt d'eines de caràcter preventiu que garanteixen que l'activitat de Sorigué es desenvolupa seguint les normes legals. L'obtenció d'aquesta nova certificació, que ha marcat un fet diferencial en el sector, reafirma el compromís de Sorigué pel compliment del marc legal, la prevenció de delictes i el creixement responsable.
 
Persones
 
En el marc de l'estratègia de la digitalització del grup empresarial, durant 2019, Sorigué ha aconseguit la digitalització del 100 per cent de la seva plantilla amb solucions d'Office 365 i ha aconseguit la renovació del 100 per cent dels equips informàtics del grup, complint d'aquesta manera amb un altre dels objectius del Pla Estratègic.
 
Finalment, dins dels objectius aconseguits plantejats en el Pla Estratègic destaca la fidelització del talent. El 2019, la plantilla mitjana de Sorigué es va mantenir en 3.800 empleats/des, dels quals un 75 per cent té contracte indefinit, entre les 20 empreses auditades en l'Informe de l'Estat d'Informació no Financera.
 
A més, durant el 2019 el grup empresarial Sorigué va rebre la certificació Bequal, que reconeix el compromís de l'empresa amb la inclusió laboral de persones amb discapacitat, revisant les polítiques inclusives i les millores introduïdes en relació amb les persones amb discapacitat que treballen en el grup.
 
Retorn
 
En línia als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides en l’Agenda 2030, Sorigué distribueix la inversió social d'acord amb el propòsit de cadascun dels projectes de patrocini. La companyia aposta per patrocinis en col·laboració amb projectes d'entitats o associacions socials que impactin positivament en la salut, el benestar i fomentin l'educació de qualitat i igualitària. Entre 2018 i 2019 el grup ha destinat gairebé mig milió d'euros a patrocinis de projectes amb retorn social.
 
D'altra banda, la Fundació Sorigué, entitat que impulsa la vocació de retorn a la societat del grup empresarial a través d'activitats en l'àmbit social, educatiu i cultural, va inaugurar el 2019 la primera exposició de l'artista britànic Mat Collishaw a Espanya.
 
Aquesta exposició, que es va dur a terme entre març i maig de l'any passat en el Real Jardín Botánico de Madrid i que posteriorment es va traslladar al museu de la fundació a Lleida, va aconseguir entre ambdues un total de 39.847 visites, de les quals 3.851 van ser visites educatives.

Descàrregues