Sorigué executa una renovació de ferm amb tècniques sostenibles en el context de la primera obra de Compra Pública d’Innovació a Catalunya

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué executa una renovació de ferm amb tècniques sostenibles en el context de la primera obra de Compra Pública d’Innovació a Catalunya

21 Juliol 2020

La Gencat desenvolupa un nou model per a la gestió sostenible de ferms: la Compra Pública d’Innovació de RIS3CAT, amb l’objectiu de fer més competitiu el sector de ferms de carreteres de Catalunya. Sorigué va ser adjudicatari de la primera obra duta a terme.

L'àrea de Materials del grup Sorigué va ser adjudicatària de la millora del ferm d’un tram de la carretera TP-7013, entre Alforja i la Selva del Camp (Tarragona) amb una tècnica de mescla bituminosa temperada, en el context del primer programa de Compra Pública d’ Innovació RIS3CAT.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, desenvolupada per la Direcció General d’ Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,  és fer més competitius els sectors implicats en el disseny, la producció i el manteniment de ferms de carreteres de Catalunya.

La millora del ferm, que es va dur a terme entre setembre i novembre de 2019, va introduir diversos aspectes innovadors respecte a altres obres habituals de reparació de ferms, principalment pel que respecta a materials i tècniques que s’apliquen. Concretament, la  tècnica innovadora de rehabilitació de ferms emprada es va basar en l’aplicació de metodologies de fabricació i d’ús en obra de mescles bituminoses a temperatura menor de 100 graus, en comparació a les mescles bituminoses convencionals, que s’apliquen entre 160 i 180 graus.

Diferents tècniques i temperatures
L’actuació es va dividir en diferents trams on es van aplicar les tècniques a menor temperatura de reciclat en fred i/o mescles bituminoses temperades i/o mescles ultrafines temperades. A més a més, també es va aplicar una mescla convencional que va servir com a referència per comparar les diferents tècniques entre si versus una actuació convencional.

D’entre totes les combinacions aplicades, va destacar especialment la corresponent al tram 6 com una de les més innovadores emprant mescles temperades tant en la capa intermèdia com en la capa de rodadura. En aquest cas, l’actuació va consistir en 6 cm de reciclat en fred del ferm existent, amb l’addició d’una emulsió especial modificada, Emultem,  posterior  estesa de 5 cm de AC22 temperada i finalment l’estesa de 1,5 cm d’una mescla ultrafina AUTL11 també temperada.

L’execució de l’obra va comportar altres tasques innovadores i diferenciadores respecte a la pròpia fabricació i estesa habituals, com són el seguiment durant 6 anys de les característiques superficials i estructurals del ferm per avaluar l’evolució de la funcionalitat i la capacitat estructural,  així com la mesura i control de les emissions associades a la fabricació, transport i execució del tram per estimar el seu cicle de vida.

D’aquesta manera l’equip que va dur a terme l’obra va concloure que es van assolir valors de funcionalitat totalment equivalents a les tècniques habituals a la vegada que va poder constatar també que l’estalvi energètic en la fabricació de les mescles amb emulsió: AC22 KAI temperada i Rugofir Eco, respecte de la mescla de referència AC16 SURF 35/50 S va ser d’un 47% i d’un 44% respectivament.  

Gestió sostenible de ferms
El programa Compra Pública d’Innovació de RIS3CAT compta amb cofinançament del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

La Compra Pública d’ Innovació va constar d’una primera fase de consulta oberta al mercat amb l’objectiu d’informar sobre el procés de licitació, conèixer les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades.  En el procés de consulta prèvia al mercat van participar un total de 23 entitats que van aportar  més de 40 propostes de tècniques innovadores per incorporar tecnologies sostenibles als ferms de les carreteres catalanes.

Sorigué va resultar adjudicatari d'una de les dues licitacions resultants d’aquest procés consistent en la rehabilitació de ferms amb tècniques sostenibles. La proposta busca desenvolupar nous mètodes i procediments més sostenibles a nivell tècnic, econòmic i ambiental, aportant nous valors afegits en la seva funcionalitat bàsica de seguretat viària.


Galeria d'imatges