Sorigué creix amb la sostenibilitat al centre del seu negoci

Anar a sala de premsa Anar a Notes de premsa

Sorigué creix amb la sostenibilitat al centre del seu negoci

16 Novembre 2021

Sorigué impulsa 18 projectes de recerca que busquen incrementar la sostenibilitat i generar coneixement al grup empresarial, a través del disseny de nous productes i de processos més eficients que generin solucions d'economia circular especialment en els àmbits del cicle de l'aigua, la gestió de residus i els materials, com a asfalts i paviments.

Una nova membrana de grafè desenvolupada per Sorigué reduirà els costos del tractament d'aigües residuals. Mitjançant tècniques de nanotecnologia, el projecte Aqua-gox ha buscat, durant gairebé dos anys, solucions per a l'estalvi energètic a les plantes depuradores per millorar la sostenibilitat del cicle de l'aigua.
 
En col·laboració amb l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), entitat referent en l'àmbit científic i amb àmplia experiència en nanotecnologia, el grup empresarial es troba en fase de recerca de laboratori d'aquest projecte, per al qual ja ha presentat una patent de membrana, fet que confirma el seu potencial com a element clau per a fer un salt qualitatiu en el tractament d'aigües residuals.
 
També durant 2020, Sorigué ha dissenyat al seu laboratori de recerca un sistema de generació piezoelèctric embegut en una mescla asfàltica capaç de donar senyal elèctric. El projecte ha comptat amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'empresa especialitzada en instal·lacions integrals del grup empresarial Sorigué, Axer. L'objectiu de la recerca és caracteritzar diferents tipus d'elements piezoelèctrics per a posteriorment desenvolupar un demostrador conceptual d'un element de generació elèctrica integrable al paviment.
 
Per a Sorigué, la innovació té un paper clau en els seus objectius de sostenibilitat. El grup buscar compartir valor i impulsar el disseny de nous productes i processos més eficients per a buscar solucions que valorin la cadena productiva i que impulsin l'economia circular.
 
Aquests dos projectes formen part de les 18 recerques que durant 2020 va dur a terme el grup empresarial i que es recullen en l'últim Informe de l'Estat d'Informació no Financera de Sorigué, que resumeix el treball realitzat pel grup empresarial el 2020. L'informe confirma el creixement sostingut del grup cap a un model de negoci responsable, tal com estableix el seu Pla Estratègic.
 
Durant 2020, la companyia ha establert sis aliances per a l'impuls de la innovació amb entitats de referència, entre les quals destaquen: la seva participació a la Comunitat RIS3CAT Aigua, finançada per l'agència ACCIÓ, a través del projecte Watertur, de recerca per a la gestió intel·ligent de l'aigua en el sector hoteler; la seva col·laboració amb ICFO Nuclis Indiviudal R+D i ACCIÓ per investigar en el cicle de l'aigua; el seu acord amb Tecnalia per realitzar projectes de dessalinització de l'aigua i aprofitaments de productes en EDAR; i la seva col·laboració amb la UPC per a les seves recerques sobre innovació en paviments, entre altres acords.
 
Compromís amb la sostenibilitat ambiental  
Sorigué ha aconseguit el 2020 que el 80% de la seva xifra de negoci compleixi amb l'estàndard de gestió ambiental ISO 14001. Entre altres assoliments d'aquest exercici destaca a més l'obtenció del codi gestor de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'empresa del grup, Àrids Catalunya, que li permet generar material reciclat per a la construcció a partir de diversos residus de construcció i demolició. A més, el grup ja ofereix en els seus projectes als seus clients la possibilitat d'usar àrids reciclats.
 
D'altra banda, quatre centres de treball del grup han obtingut certificacions amb criteris mediambientals. Un d'ells, la nova seu de Sorigué a Madrid ha obtingut el Premi Mitsubishi Electric 3 Diamants. Aquests premis reconeixen els projectes arquitectònics més destacats en eficiència energètica, disseny i innovació que cada any s'executen a Espanya.
 
El 2020, la companyia ha reduït el seu consum energètic un 12% respecte a l'any anterior. Amb la finalitat d'aconseguir una reducció de consum energètic global, el grup continua impulsant la mobilitat híbrida i elèctrica, ha realitzat renovacions a les flotes, ha invertit en maquinària elèctrica i ha apostat per les millores a les seves instal·lacions.
 
Els vehicles GNC es concentren en els seus contractes de manteniment de xarxes d'aigua a Barcelona, Granada i Madrid, mentre que els vehicles híbrids i elèctrics s'utilitzen per a la mobilitat de personal propi i per a vehicles de serveis de jardineria, neteja viària o recollida de residus.
 

A més, es continua invertint en maquinària elèctrica enfront de la convencional, especialment en activitats de manteniment de zones verdes. Així mateix, l'àrea de Materials s'ha centrat també en la inversió de maquinària d'obra més eficient.
 

D'altra banda, el grup ha instal·lat panells fotovoltaics a quatre centres de treball de Barcelona, amb una potència instal·lada total de 264 kW.
 

Sorigué busca assentar el seu negoci en les directrius de l'economia circular, assegurant un consum eficient de materials i minimitzant els seus residus amb l'objectiu de reduir el seu impacte ambiental i preservar els recursos naturals.
 
Per a això, per exemple, la seva línia de negoci Infraestructura verda revaloritza com a biomassa els excedents del seu servei de podes.
 
En el cas del contracte de manteniment de les xarxes d'aigua de Barcelona, es recicla l'àrid extret a les obres, tornant-ho a utilitzar en nous projectes del mateix contracte.
 
El grup recicla el 100% del material de fresat en obres realitzades amb la tècnica de reciclatge en fred in situ i reutilitza el 37% de les terres extretes en obres d'edificació i obra civil.
 
Diversificació i sostenibilitat financera 
D'acord amb la seva estratègia de diversificació, Sorigué ha presentat el juliol passat la seva nova àrea d'Energia. A través d'ella pretén aprofundir en el mercat de la generació d'energies renovables, tant en generació distribuïda com en autoconsum.
 
Per a això, el grup ha adquirit el 60% de l'empresa d'energies renovables Ecotelia Serveis Energètics. Sorigué porta més d'una dècada treballant en la rehabilitació sostenible i eficient energèticament d'edificis, i en generació d'energia per a autoconsum a través de plaques fotovoltaiques.
 
Paral·lel a això, Sorigué segueix una senda de creixement sostingut i estable en termes econòmics. Aquests indicadors de bona salut financera mostren el bon acompliment de les operacions i mantenen al grup en una situació de creixement sòlid.
 

Transparència i bon govern
A través del departament de RSC i Compliment, el grup ha consolidat un model de gestió responsable que té com a objectiu fonamental garantir el negoci sostenible en tots els seus vessants: econòmic, social i mediambiental.

El 2020, Sorigué va renovar la seva certificació en RSC, conforme a l'estàndard IQNet SR10, que acredita la integració de la gestió de la responsabilitat social en tots els seus processos; i la Certificació Compliance Penal, que certifica l'aplicació d'un conjunt d'eines preventives per garantir el compliment de les normes legals en l'activitat de l'empresa. 

 

Així mateix, durant 2020, el grup empresarial va rebre diferents premis que reconeixen la seva aportació en diferents sectors del seu negoci. Aquests reconeixements situen a Sorigué com a empresa de referència tant a nivell nacional com internacional.
 
Entre els reconeixements, destaquen: guanyador dels Premis FAD 2020 en la categoria d'arquitectura per la construcció de l'edifici d'habitatges protegits a Sant Boi de Llobregat, Barcelona; finalista Premis FAD 2020 en la categoria Ciutat i Paisatge pels nous jardins del Doctor Pla i Armengol a Barcelona; premi DIRCOM Ramon del Corral, organitzats per l'Associació de Directius de Comunicació al millor Informe de Sostenibilitat, EINF 2019; el premi MPA a les millors pràctiques ambientals 2020 en l'àmbit de la fabricació, estès, i transport de mescles asfàltiques, organitzat per l'Associació Espanyola de Fabricants de Mescles Asfàltiques (Asefma).
 
Les persones, eix estratègic 
Per a Sorigué, l'estabilitat del seu equip humà és part del seu compromís amb l'ocupació de qualitat. La contractació indefinida al grup representa el 75% del total el 2020, xifra que es manté estable respecte a l'exercici anterior.
 
Així mateix, el grup col·labora amb diverses entitats per dur a terme polítiques de sensibilització i d'igualtat d'oportunitats per a col·lectius amb altres capacitats tant per als treballadors i treballadores actuals de Sorigué com per a fomentar la contractació de noves incorporacions.
 
Transformació digital
El 2020, el grup va posar en marxa el seu primer Centre de Treball Digital, Cian, amb accés al 100% de la seva plantilla. Aquest espai, que evoluciona el model tradicional d'intranet, posa a Sorigué a l'avantguarda de la tecnologia digital en comunicació.
 
Durant aquest exercici, el grup va realitzar a més el desenvolupament de noves aplicacions digitals específiques per a diferents àrees de negoci amb l'objectiu d'aportar major valor als clients.
 
Totes aquestes dades es poden consultar de manera detallada en l'Estat d'Informació no Financera de Sorigué 2020. Aquest informe, executat pel Departament de Responsabilitat Social Corporativa i Compliment, recull els resultats del grup Sorigué, que s'agrupa actualment en sis àrees de negoci: Tecnologia, Serveis, Construcció, Enginyeria, Materials i Agricultura.
Descàrregues