Sorigué investiga el mecanisme d'adherència entre capes de mescles asfàltiques per tal d’optimitzar-ne el rendiment

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué investiga el mecanisme d'adherència entre capes de mescles asfàltiques per tal d’optimitzar-ne el rendiment

1 Desembre 2020

Al projecte, finançat pel CDTI, també hi participa l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Sorigué ha posat en marxa Smartlink, un projecte que pretén estudiar i millorar el rendiment dels materials responsables d'adherir les capes de suport ultrafines de les mescles asfàltiques. El ferm de la carretera, responsable de suportar les càrregues de trànsit i de permetre una circulació segura i confortable, es compon de diverses capes, i la seva durabilitat depèn en gran part de l'adherència entre elles.
 
 
L'ús de mescles ultrafines per a la capa de rodament dels ferms és cada cop més habitual. Aquest tipus de capes suposen una reducció rellevant dels costos econòmic i ambiental respecte les solucions tradicionals. Aquesta solució, a més, ofereix unes prestacions millorades en relació a l'adherència pneumàtic-paviment, millorant per tant la seguretat dels usuaris de la via.

Per altra banda, les seves característiques físiques impliquen una problemàtica en la interfase d'adherència entre les capes asfàltiques, que reben un increment en els esforços crítics front a factors com la temperatura, la càrrega de trànsit, la textura i sobretot la durabilitat. Conèixer el grau d'adherència, tant de les capes de rodament fines i ultrafines, com de la resta, és de la màxima importància, ja que influeix en l'estat tenso-deformacional de l'estructura del ferm i, en conseqüència, en el seu comportament enfront de la fatiga, durabilitat i operacions futures de conservació durant la vida en servei.
 
El projecte planteja investigar el fenomen de l'adherència entre capes des de diferents punts de vista: des de la vessant més empírica, representada per l'estudi de les característiques de la matèria primera, fins la investigació dels sistemes de mesurament més adequats. Tot amb l’objectiu d’avaluar el seu funcionament òptim i de conèixer els mecanismes capaços de maximitzar les seves prestacions. Per això, es donarà cobertura a emulsions habitualment emprades com a reg d'adherència en el procés d'extensió de mescles ultrafines: emulsions termoadherents i no termoadherents, i d’altres modificades amb diferents tipus d'elastòmers.