Sorigué, cap a un entorn laboral igualitari

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué, cap a un entorn laboral igualitari

7 Març 2024

Aquest compromís es concreta amb la incorporació de la perspectiva de gènere en processos com la contractació, la promoció interna i la formació. A més, Sorigué estableix aliances estratègiques amb entitats socials i de formació per a equilibrar la presència de dones en diferents àmbits laborals.

Sorigué ha promogut el 2023 la implementació de plans d'igualtat que busquen eliminar estereotips i garantir el ple desenvolupament professional de les dones en l'organització.

Mitjançant aquests plans, el grup inclou la perspectiva de gènere en les seves diferents àrees de gestió i implementa mesures que contribueixen a construir un entorn de feina més amable i inclusiu per a totes les persones.

Alguns dels eixos en matèria d'igualtat que Sorigué ha impulsat durant 2023 inclouen la formació, la contractació i la promoció:

  • Sorigué ha incidit en la formació com a palanca de creixement professional i de sensibilització en matèria d'igualtat. Aquestes formacions inclouen capacitació tant en aspectes tècnics com estratègics. A més, s'han fet accions de sensibilització en matèria d'igualtat a més de 1.500 persones del grup.

  • Des del punt de vista de la contractació, s'han realitzat accions de selecció i promoció per a incorporar a treballadores, especialment en els departaments més masculinitzats. Per a això, s'han impulsat accions de col·laboració amb entitats de formació i ocupació i s'han establert mesures de discriminació positiva a favor de les dones en cas d'empat per als llocs amb una alta presència masculina. També s'ha format a tot el personal responsable de la selecció perquè apliqui els mateixos criteris en tots els processos oberts.

  • Referent a la promoció professional, durant l'últim any s'ha afavorit la promoció de dones quant a moviments verticals, promocions, pla de carrera i ajustos salarials. Aquestes mesures han permès equilibrar el percentatge de promocions destinades a dones (25) i a homes (38). Tot i que hi ha hagut més promocions d'homes que de dones, si tenim en compte la seva representació a la plantilla, les promocions de dones suposen un 4% més que les dels homes.

Més oportunitats per a dones

Durant 2023, Sorigué ha signat un acord marc amb la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya per a impulsar l'ocupació en el sector de la construcció. Dins d'aquest conveni, s'ha iniciat, al costat de Fundació Ared, un programa de formació laboral per a fomentar la presència de dones en oficis masculinitzats. Segons l'informe "Dones en el sector de la Construcció 2023 de la Fundació Laboral de la Construcció, les dones no arriben a l'1% de treballadores en obra.

Mitjançant aquesta iniciativa, set dones van accedir a una formació per a obtenir el Certificat de Professionalitat d'Operacions Auxiliars de Revestiments Continus en Construcció. Aquesta certificació les capacita per a exercir llocs de treball com a ajudant de pintor, ajudant de paleta o peó. Gràcies a la formació i la relació continuada amb la Fundació Ared s'han realitzat 4 contractacions en l'empresa Constraula, del grup Sorigué.

A més, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, Sorigué inicia el Programa Dones: inclusió laboral a través del coneixement empresarial. Mitjançant aquest programa, en col·laboració amb Fundació Adecco, es proporcionaran eines a dones en situació de vulnerabilitat per a acompanyar-les en el seu procés d'inserció laboral.

El Programa Dones oferirà durant l'any tallers en les diferents ubicacions on Sorigué té presència. Les sessions oferiran a les participants coneixement sobre l'empresa i formació especialitzada per a obrir noves oportunitats laborals en sectors tradicionalment ocupats per homes.