Manteniment de pous d’explotació d’aigües subterrànies

Mantenimiento de grupos electrobombas y elementos hidráulicos en pozos
Tornar

Manteniment de pous d’explotació d’aigües subterrànies

Client:
Canal Isabel II
Localització:
Madrid
Període:
Enero 2015- diciembre 2019Gener de 2015 - Desembre de 2019
Tipus de servei:
Manteniment i explotació de plantes i instal·lacions
Import:
704.000,00 €

Manteniment preventiu, correctiu i reglamentari dels grups electrobombes i d’elements hidràulics instal·lats als pous adscrits a l’Àrea d’Explotació Preses i Pous que requereixi el Canal de Isabel II Gestión, S.A., al camp de pous del Canal Bajo, Santillana, Canal Alto, Goloso, Fuencarral, Canal del Oeste, Plantío, Majadahonda, Guadarrama, Fuencarral, Torrelaguna, Cadalso de los Vidrios, Villaviciosa de Odón i Batres.

Grups electrobombes submergibles
-Revisió de: cabal, hores de funcionament, arrancades, nivell dinàmic, temperatura i aïllament del motor, terbolesa en l’aigua extreta, consum energètic i paràmetres elèctrics, sorolls i vibracions en l’impuls. 
-Reparació de jocs entre colls d’impulsors i anelles de tancament, així com en els coixinets radials, camises i eixos. Neteja, desmuntatge i reparació dels elements en cossos difusors, impulsors, reixa d’aspiració i cos de bomba.

-Desmuntatge i neteja de la carcassa del motor i l’estator.
-Substitució de cares i juntes tòriques en els tancaments metàl·lics. Bobinatge, connexió i cablejat: mesura d’aïllament del debanat i del rebobinatge.
-Comprovació de gàbia d’esquirol i equilibratge.
Grup de cambra partida.
-Reparació del desgast de peces rotatives i anelles de tancament.
-Neteja i greixatge de rodaments.
-Mesurament de la pressió d’aspiració i impulsió per comprovar l’estanquitat de les canonades. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Equips sobre els que s'actua

Equips mecànics i electromecànics:
- Grup electrobomba submergible.
- Grup electrobomba de cambra partida.
- Compressors.
- Bombes de buidatge.

Elements de maniobra, control i regulació:
- Vàlvules de papallona, comporta, reguladores de pressió i retenció.
- Ventoses.
- Vàlvula de tall de presa de mostres.

Canonades, unions i accessoris
- Canonada de foneria dúctil d'entre 150 mm i 300 mm de diàmetre.
- Canonada d’acer galvanitzat en calent, unió mitjançant brides reduïdes PN 64 i juntes especials a base de poliuretà U-203-95.
- Canonades piezomètriques d’acer inoxidable de 3 mm.

Accessoris i peces especials
-Colzes, derivacions en T, brides, cons de reducció, empalmaments i rodets de desmuntatge (PN 25).

Instrumentació:

-Mesuradors de nivell: sensor piezoresistiu i capacitiu.
-Mesuradors de cabal: cabalímetre electromagnètic.
-Mesuradors de pressió: transductor de pressió i manòmetres.
- Mesuradors de temperatura: transductor de temperatura PT-100.
- Mesuradors de terbolesa: Transductor de terbolesa.

Equips amortidors de pressió:
- Calderí antiariet hidropneumàtic.
- Sistema antiariet mecànic.

Descàrregues


Galeria d'imatges