Habitatges de lloguer


Habitatges de lloguer

Construcció de 77 habitatges de lloguer per a gent gran, equipament i garatge a Nou Barris.

Client:
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
Juny 2009 - Març 2011
Tipus d'obra:
Equipaments
Tipologia:
Centres culturals
Arquitecte:
Vidal - Pons - Galiana Arquitectes, S.L.

Construcción de un edificio aislado de 77 viviendas plurifamiliares, equipamiento y garaje enterrado en Via Favència, 348-362; Distrito de Nou Barris y T.M. de Barcelona.

Construcció d’un edifici aïllat de setanta-set habitatges plurifamiliars, un equipament i garatge soterrat. Es va executar amb dues plantes soterrani, planta baixa i quinze plantes pis. Tots els habitatges inclouen un dormitori, un bany i un saló amb cuina oberta.

Dels setanta-set, vint-i-un inclouen també rebedor. La superfície útil mitjana dels habitatges és de 44 m2. L’edifici se situa a Via Favència, 348- 362 BIS de Barcelona.

 
DETALLS

Dades tècniques

Movimiento de tierras

Derribo del pavimento existente: 500m2.
Rebaje de terreno en 2 plantas sótano: 10.175,20m3.
Contención de tierras mediante pantallas de 60 cm de espesor y aprox.10,5 m de altura:1.280,25 m2.
Pilotaje con pilotes barrenados de D= 45, 65, 80cm: 1.800,60 ml.
Encepados y pavimentos de hormigón de 20cm.

Estructura

Losas macizas de hormigón armado de 25 cm de 3 m de altura: 6.259,33m2.
Losas macizas de hormigón armado de 25 cm de 3,5m de altura: 782,5 m2.
Losas macizas de hormigón armado de 30 cm: 858 m2.
Losa maciza inclinada de 30 cm: 261,5 m2.
Envolvente de fachadas con muros estructurales.
Hormigón total: 2.096,31 m3.
Acero en barras B-500-S: 460.261,06 kg.
Chapa colaborante: 302,92m2.
Estructura metálica: 71.633 kg.

Cerramientos y cubierta

Cerramiento de fachada con muros de fábrica y muros de hormigón visto: 4.706,30 m2.
Aparcamiento acabado con adoquín: 65,70 m2.
Urbanización: 853 m2
Viviendas con cubierta invertida:
   - Acabado palet de riera: 302,92m2
   - Acabado panot: 236,5 m2
   - Acabado césped: 117 m2

Descàrregues


Galeria d'imatges