Mobiliari per a centres de control 24x7


Mobiliari per a centres de control 24x7

Descripció tècnica del mobiliari operatiu per a centres de control 24x7.

El disseny de la consola de control es fa mitjançant xapa d’acer de 2 mm de gruix per a la part pròpiament estructural, acer de 15 mm per a la part que correspon als peus suport i amb compacte d’alta densitat de 18 mm de gruix tant per a la superfície de treball com per a la superfície habilitada per al sistema de monitors.

El procés de mecanització utilitzat és tall amb làser, plegatge, soldadura i pintat al forn per als elements d’acer, i tall amb centre de mecanització, poliment i aplicació d’oli protector per als elements de compacte d’alta densitat.

La consola disposa d’un espai habilitat per efectuar les connexions d’alimentació, dades, telèfon, etc. dels elements que ho necessitin i els elements auxiliars que componen el sistema de control.
Aquests elements es troben a la zona interior de l’estructura central i integrats dins d’elements d’ofimàtica fabricats segons necessitats.

La incorporació d’una porta abatible per la part frontal de la consola, així com d’un accés paral·lel des de la part superior de la superfície de treball, permet accedir fàcilment a aquest espai per poder dur a terme les tasques de manteniment, fins i tot amb la consola en estat operatiu.

Disposa d’un accés per la part superior de la consola fabricat mitjançant una mecanització al compacte mateix i incorpora una porta abatible que permet conduir ordenadament tots els cables des de la part superior de la consola cap a la part interior, de manera que queden endreçats i semiocults.

La consola integra un element d’ofimàtica de nivell usuari a la part superior de la superfície de treball perquè l’operador hi pugui fer connexions puntuals còmodament.

Així mateix, els peus laterals de la consola disposen d’un espai intern que permet el pas de tots els cables elèctrics necessaris d’una manera oculta i ordenada, i es pot accedir l’interior mitjançant unes portes laterals integrades de fàcil manipulació.

La superfície de treball inclou l’espai pròpiament dit per a l’ús de l’operador i al mateix temps la ubicació dels monitors de visualització. Aquests monitors se suporten mitjançant braços ergonòmics multiposició i fixats a la superfície posterior. La mateixa superfície és suportada per l’estructura de la consola, la qual cosa proporciona l’estabilitat necessària per poder allotjar-hi qualsevol tipus de configuració. Al mateix temps incorpora una mecanització al compacte mateix i un suport que fa la funció de guia, cosa que permet col·locar els monitors segons les necessitats i, per tant, ser flexible amb vista a possibles ampliacions.

La consola disposa d’una versió regulable, dissenyada per poder incorporar un sistema de regulació d’altura mitjançant dues columnes d’elevació sincronitzades, que, mitjançant un motor d’accionament elèctric, permetran el desplaçament de la superfície de treball i de la superfície destinada al suport de monitors en direcció vertical. El sistema disposa d’un comandament habilitat a la part inferior de la superfície de treball i de fàcil accés perquè l’operador el pugui manipular.

La consola pot incloure als laterals exteriors l’anagrama corporatiu sol·licitat mitjançant un vinil adhesiu o integrant un sistema d’il·luminació posterior, que aportarà funcions estètiques al conjunt.

El disseny de la consola s’ha efectuat complint les principals normatives d’ergonomia actuals:
Normativa espanyola UNE-EN 527-1 (desembre de 2011), de mobiliari d’oficina, taules de treball i escriptoris.
Normativa espanyola UNE-EN ISO 11064-4 (febrer de 2005), de disseny ergonòmic de centres de control, distribució i dimensions dels llocs de treball.
Normativa espanyola UNE-EN ISO 9241-5 (setembre de 1999), de requisits ergonòmics per a treballs d’oficina amb pantalles de visualització de dades (PVD), concepció del lloc de treball i exigències posturals.

De la mateixa manera, els elements que configuren la consola, així com també tots els accessoris i complements que formen o poden formar-ne part, compleixen totes les normatives i els certificats de qualitat internacionals.

 

Galeria d'imatges