Centre de control 24/7


Centre de control 24/7

Descripció tècnica del centre de control 24/7.

Un centre de control és un espai habilitat en una empresa o edifici a càrrec d’un operador o grup d’operadors que tenen la funció de mantenir un enllaç, una coordinació, una supervisió i un control constant d’un sistema de gestió, un procés productiu, un procés de manteniment o un procés de vigilància, intrusió i accessos.

El ventall d’espais on es requereix la necessitat de tenir un centre de control és molt divers, des de centres de control d’emergències, sistemes de trànsit (aeroports, carreteres, transports metropolitans, etc.), estacions de tractament d’aigua potable (ETAP), estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), centrals nuclears, centrals tèrmiques i dessalinitzadores fins a qualsevol entorn de control d’operacions crítiques on pot caldre una gestió de les operacions que s’hi poden portar a terme durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any.

En definitiva, un centre de control és un espai que requereix poder tenir un control sobre tots els equips amb què s’està treballant, i qualsevol entorn de treball ha de ser prou flexible per poder suportar càrregues de treball constant i també estar preparat per a qualsevol necessitat de canvis tecnològics o estructurals en el futur.

Els centres de control han de disposar d’unes instal·lacions adequades i han de comptar amb els mitjans necessaris perquè els operadors puguin visualitzar la informació i controlar qualsevol incidència o situació que es pugui produir.

 

Galeria d'imatges