Sorigué recicla les travesses del Corredor Mediterrani

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué recicla les travesses del Corredor Mediterrani

23 Novembre 2022

A les instal·lacions de la companyia a Tarragona es processa el formigó de les travesses per aconseguir àrids reutilitzables per a la indústria ferroviària.

Des que l'ONU aprovés el 2015 l'Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible, Sorigué s'ha sumat a la iniciativa mitjançant l'impuls de diferents mesures. Particularment, el grup aposta per adoptar estratègies de producció i materials de baix impacte ambiental a les seves activitats.
 
En aquest context, la seva línia de negoci d'àrids compte a la província de Tarragona amb un centre valorizador de residus de la construcció certificat per l'Agència de Residus de Catalunya i una planta especialitzada en àrids per a la indústria ferroviària, que estan transformant les antigues travesses del formigó del Corredor Mediterrani en àrid reciclatge.
 
Actualment, al centre valorizador es gestionen les antigues travesses de formigó que han de ser substituïdes per noves per tal d'ajustar l'ample de via als estàndards internacionals i aconseguir que la totalitat dels trens puguin circular pel corredor.
 
Material reutilitzable
 
Transversals a l'eix de la via, les travesses han de complir amb una distància reglamentària i la seva funció consisteix a mantenir units els dos carrils que conformen les vies, alhora que transmeten el pes i els esforços laterals i longitudinals generats per la circulació de trens. Es tracta de peces molt resistents prefabricades en formigó pretesat.
El procés per a la seva demolició consta de dues fases. A la primera s'utilitza una giratòria a la qual se li ha adaptat una pinça de mandíbules per a separar l'acer del formigó.
 
I posteriorment, es processa el formigó mitjançant un molí i un sedàs final per aconseguir àrids amb unes granulometries i unes característiques molt concretes.
 
Aquest àrid reciclat amb el marcatge CE i el segell DAP (Declaració Ambiental de Producte) es comercialitza de nou per a la seva utilització en bases i subbases, contribuint a potenciar un dels principis bàsics de l'economia circular, la reutilització. Una nova vida per a la travessa de formigó que, d'una altra manera es convertiria en un residu.
 
A més d'aquest centre valorizador a Tarragona, Sorigué compta amb altres tres situats a: el complex industrial de La Plana del Corb a Balaguer, Lleida; en el centre de producció de prefabricats de formigó a Sant Andreu de la Barca, Barcelona; i en Zuera, Aragó.