Sorigué desenvoluparà solucions sostenibles per valoritzar aigües de salmorres

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué desenvoluparà solucions sostenibles per valoritzar aigües de salmorres

25 Novembre 2020

L'empresa posarà en marxa una planta pilot a Castellgalí, Barcelona, amb un doble objectiu: La depuració d’aquestes aigües d'elevada salinitat i la generació d’energia renovable, en el marc del projecte europeu intelWATT.

Sorigué, com a empresa de referència en el cicle de l'aigua, posarà en marxa una planta pilot a Castellgalí, Barcelona, amb l'objectiu de demostrar l'eficàcia de l'economia circular en l'aplicació de solucions sostenibles per la valorització d'aigües de salmorres procedents de la indústria minera i d'estacions depuradores.
 
Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte intelWATT, finançat per la Comissió Europea (Grant Agreement  No 958454) i destinat a provar, en diversos països, l'aplicació de solucions intel·ligents, innovadores i rendibles en indústries de consums energètics elevats. D'acord amb la Directiva Marc Europea de l'Aigua i amb l'objectiu d'assegurar-ne la disponibilitat a llarg termini, el projecte busca oferir casos reals de producció sostenible d'aigua i d’energia que reutilitzin el màxim volum, extreguin productes d'alt valor afegit, produeixin energia verda i redueixin a zero la descàrrega de residus sòlids.
Finançat per la Comissió Europea amb una subvenció de més de 10 milions d'euros, intelWATT està coordinat pel Centre Nacional de Recerques Científiques Demokritos de Grècia i format per un consorci de 20 socis, entre entitats públiques i privades, provinents de set països. En aquest projecte es realitzaran proves durant tres anys i mig en instal·lacions d'Espanya, Grècia i Alemanya.
 
La planta pilot de Sorigué validarà la incorporació d'un tren de processos que inclou la tecnologia d’electrodiàlisi inversa o reversible (RED) i la destil·lació per membrana (MD) mitjançant energia solar. La instal·lació pilot s'ubicarà al col·lector de salmorres més gran de Catalunya, a Castellgalí, on conflueixen els ramals dels rius Cardener i Llobregat. Aquest col·lector, de 90 km de llargada, recull salmorres de diferents indústries mineres i de diverses estacions de tractament d'aigua potable de la zona de la conca del Llobregat, a Barcelona.
 
Tecnologies RED i MD per a la valorització d'aigües
Recerques i validacions prèvies al laboratori suporten aquesta prova pilot. Sorigué ha investigat la tecnologia d'electrodiàlisi inversa (RED) i la destil·lació per membrana (MD) amb suport d'energia solar per determinar l'efectivitat dels dos processos en un entorn real, de cara a la seva posterior implementació en entorns industrials.
 
La tecnologia RED permet aprofitar l'energia continguda en el gradient de salinitat com a font d'energia renovable i el sistema MD millora l'eficiència de la dessalinització, obtenint aigua de qualitat i sals sòlides, com el sulfat de magnesi i el clorur de sodi.
 
Utilitzant membranes selectores permeables, la tecnologia RED és una de les més prometedores per a l'obtenció d'energia renovable. A diferència de la electrodiàlisi, en aquest procés s'inverteix la polaritat dels elèctrodes per tal d’intercanviar les sortides de la solució concentrada i diluïda. D'aquesta manera es dificulta la formació d'incrustacions a la membrana i se’n facilita la neteja. Un procés altament efectiu per la producció d'energia, que habitualment es coneix com a “bateria de sal”.
D’altra banda, la destil·lació mitjançant membranes hidrofòbiques (MD) és una tècnica de separació que fa servir la calor residual o de fonts alternatives d'energia com la solar. La diferència de pressió entre els dos costats dels porus de la membrana és la força de conducció en aquest mètode, de fàcil integració a d’altres sistemes com la RED.
 
El disseny i construcció de la planta pilot a Castellgalí serà el primer pas de la fase de validació d'aquest tren de processos. Amb el prototip a escala es podrà fer el tractament de totes les salmorres procedents del col·lector, tant les d'alta salinitat com les de menor concentració salina.
 
En aquest projecte, les expectatives estan dipositades en la producció d'energia neta mitjançant la mescla de dues solucions de diferent salinitat. En un tractament posterior, es pretén recuperar la concentració de la solució d'alta salinitat mitjançant la tècnica MD alimentada per energia solar. A més, a través del sistema integrat, es podrà obtenir aigua de bona qualitat amb la possibilitat de reduir la descàrrega d'efluents, produir sals cristal·lines d'elevat valor i fomentar el residu zero.
 
El projecte intelWATT
Finançat pel programa H2020 de la Unió Europea, el projecte intelWATT forma part de les accions per impulsar la recerca i la innovació d'acord amb els reptes socials i el lideratge industrial. En aquest context, el Departament d'Innovació de Sorigué té un total de deu projectes actius en l'àmbit de la gestió de l'aigua i de l'economia circular.
La innovació en Sorigué
El Departament d'Innovació de Sorigué treballa de manera transversal en l'organització i té com a objectiu consolidar el compromís del grup empresarial amb els projectes de base innovadora; la generació de sinergies tant a nivell intern com amb institucions i entitats nacionals i internacionals; la modernització de processos, i la recerca activa de nous negocis.
Amb la convicció que és urgent trobar solucions que generin impactes positius sobre el medi ambient, Sorigué és part signatària del Pacte Mundial de les Nacions Unides des de 2018 i, mitjançant les seves diverses activitats, impulsa un model de negoci que contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).