Sorigué fabrica materials per al nou embassament d'Almudèver

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué fabrica materials per al nou embassament d'Almudèver

9 Abril 2019

El grup produeix a la seva gravera de Zuera, Saragossa, més de 900.000 tones de grava i 55.000 m3 de formigó que constituiran el filtre, el dren i els desguassos del nou embassament d'Almudèver, una de les obres hidràuliques més grans que s'estan realitzant actualment a Espanya.

El Grup Sorigué, a través de la seva empresa Vialex, ha aconseguit l'adjudicació de l'execució dels materials que constituiran el filtre, el dren i els desguassos del nou embassament d'Almudèver, a Osca. Concretament, l'empresa produirà 900.000 tones de graves seleccionades i 55.000 m3 de formigó a la seva gravera de Zuera, situada a 20 km de l'embassament. La fabricació dels materials va començar el març de 2019 i la durada del projecte és de 32 mesos.

L'embassament, una de les obres hidràuliques més grans que s'estan realitzant actualment a Espanya, el construeix la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per les empreses Sacyr, Sogeosa, Vias i Isolux per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La inversió total de l'obra és de 85 milions d'euros.

La nova infraestructura serà determinant per al sistema de reg de l'Alt Aragó i clau per a l'impuls de l'agricultura a la província d'Osca. El projecte forma part de la regulació del riu Gállego i contribuirà a reforçar la seguretat hidràulica d'aquesta vall, ja que esmorteirà episodis d'avingudes i dotarà de més reserves per al subministrament de la zona.

Inversions a Zuera
A causa de les particularitats dels dos materials en producció, Sorigué ha realitzat una sèrie d'inversions a les seves instal·lacions de Zuera: s'ha instal·lat una nova planta de mescla d'àrids per ajustar la granulometria final dels productes i s'han fet modificacions a la planta actual per millorar els processos de producció de les matèries primeres que componen el filtre i dren, entre d'altres millores.

El dren xemeneia està situat al si del cos dels dics i té com a objectiu drenar el cabal filtrat a través d'aquests. Per la seva banda, el filtre d'aigües, que es connecta al dren xemeneia, té com a objectiu evitar l'arrossegament de material, és a dir, evitar la mobilització dels sòlids fins que s'integren en el cos dels dics cap al dren xemeneia.

Sorigué és present a la comunitat d'Aragó des de la dècada dels 70. El grup té oficines a Saragossa i Osca, i compta amb pedreres d'àrids i instal·lacions asfàltiques i de formigó. Actualment, el grup desenvolupa contractes en l'àmbit d'obres asfàltiques, conservació de carreteres i projectes de construcció, especialment d'obra civil.