Sorigué digitalitza la gestió del manteniment de Xarxes d'Aigua de Barcelona

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué digitalitza la gestió del manteniment de Xarxes d'Aigua de Barcelona

23 Novembre 2021

L'aplicació Gestió de Xarxes d'Aigua (GRA), desenvolupada pel grup Sorigué, permet fer un seguiment en temps real dels avanços de l'obra i possibilita la recol·lecció de dades.

El contracte de manteniment de la xarxa d'aigua potable de Barcelona que Sorigué gestiona per a Aigües de Barcelona, ha incorporat una nova aplicació per millorar el servei a través de la digitalització.
 

L'aplicació Gestió de Xarxes d'Aigua (GRA) dóna resposta a la necessitat d'adaptació a un entorn complex i canviant. El sistema permet fer un seguiment en temps real dels avanços de l'obra i possibilita la recol·lecció de dades per facilitar la presa de decisions, la gestió integrada dels recursos i la logística, i l'agilitació dels processos administratius.
 

L'eina també ofereix un canal segur de comunicació interna, facilitant la transmissió de coneixement vertical i horitzontal entre els nostres equips, així com una relació constant i fluida amb el client.
 

Desenvolupament intern
 

El GRA és una aplicació desenvolupada internament per Sorigué, en un projecte conjunt entre l'equip de Acsa responsable del contracte i el Departament de Sistemes. La solució dóna resposta a la necessitat de disposar d'una eina actualitzada que oferís una visió global de l'operativa i de l'analítica del servei.
A més de les funcionalitats definides per part de negoci, l'aplicació garanteix l'accessibilitat des de qualsevol dispositiu ordenador o dispositiu mòbil, alhora que permet treballar offline sense perdre les prestacions principals.
 
El nou sistema de treball busca fomentar la proactivitat dels usuaris, aportant les seves experiències per millorar de manera contínua l'aplicatiu.
 
Formació dels equips d'obra
 
S'han realitzat tres sessions de formació als equips d'obra per conèixer la nova aplicació. L'entrada en funcionament del GRA suposa l'eliminació del paper i la incorporació de tauletes en tots els equips d'obra.
 
La formació es va realitzar durant el mes de juny en sessions d'un dia que van contemplar contingut teòric i pràctic. Els 100 operaris que van rebre la formació van aprendre a utilitzar el nou sistema tant per a obra programada com per a no programada.
 
La col·laboració de tots els equips és indispensable per generar els canvis necessaris per incorporar i consolidar nous models de gestió. Amb aquesta aplicació, millorem la visió global de l'operativa i reforcem l'analítica del servei, generant coneixement i valor.