Llamborda via verda


Llamborda via verda

El futur es construeix pas a pas amb la millor base del present.

Família:
Llambordes
Marca:
ICA
Centre de producció:
Sant Andreu de la Barca
Subfamília:
Via Verda

Oferim la gamma més àmplia de paviments d’última generació del mercat. Els nostres models, colors i acabats es combinen per obtenir la màxima exclusivitat en els espais més emblemàtics.

Paviment especialment concebut per obtenir els avantatges de gaudir d’un paviment de gespa natural i, alhora, poder-ne evitar els inconvenients: humitats excessives, alts costos de manteniment, possibilitat de roderes, aixecaments i deterioraments. La seva concepció permet la filtració de l’aigua de pluja i manté els aqüífers i les reserves d’aigua de manera natural al subsòl. Vía Verde és el paviment d’exteriors més valorat per conservar i mantenir el medi ambient i la sostenibilitat hídrica. 

L’aigua filtrada pot servir per al reg d’arbres i zones enjardinades adjuntes. Per la seva forma geomètrica, molt estudiada, és de fàcil col·locació, evita desplaçaments entre peces i ofereix l’avantatge de suportar càrregues de trànsit lleuger. Es recomana omplir la totalitat de la junta amb terra sorrenca amb presència de matèria orgànica per afavorir el creixement de la gespa.

 

Característiques

Via verda quadrada:

20 x 20 x8 cm

Via verda rectangular:

428 x 14 x8 cm

Descàrregues