Sostenibilidad - Sistemes de gestió

Sistemes de gestió

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

Les empreses de Sorigué (1) disposen d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

Les empreses de Sorigué (2) mantenen un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

Les empreses de Sorigué (3) compleixen amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

UNE 166002 | Sistema de Gestió d’R+D+i

Les empreses Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Sorigué, S.A.U. i Firtec, S.A. y Vialex Constructora Aragonesa S.L. tenen implantat un sistema de gestió d’activitats i projectes d’R+D+I orientat a la millora dels procediments i al desenvolupament de productes nous, especialment en matèria d‘asfalts, i en innovació associada al tractament de les aigües.

ISO 50001 | Sistema de Gestió d’Energia i Eficiència Energètica

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L. i Sorigué-Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A.U milloren de manera contínua l'eficiència energètica dels processos, optimitzant l'aprofitament de l'energia. A més, Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U. ha implantat un Sistema de Gestió de l'Energia, aplicat al cicle de l'aigua, la gestió i el manteniment d'edificis, el manteniment d'infraestructures urbanes i viàries, i el manteniment de xarxes de distribució d'aigua.

ISO 39001 | Sistema de Gestió de la Seguretat Viària

L'empresa Sorigué- Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A.U. disposa d'un sistema de gestió de la seguretat viària que engloba la seva activitat de conservació i manteniment de xarxes urbanes, infraestructures urbanes i viàries, edificis, jardins i espais verds, carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades. Comprometent-se així amb la mobilitat segura tant per al personal intern com per a la ciutadania usuària de la via.

UNE-EN 1176-7 | Manteniment de Jardins Infantils

Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U., compleix amb els requisits de seguretat i els mètodes d’assaig a les àrees de joc i la superfície de parcs infantils per garantir-ne el funcionament òptim i protegir la seguretat dels usuaris.

IQNet SR10 | Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social

Les empreses de Sorigué (4) han acreditat la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els seus processos. L’obtenció d’aquest segell reafirma la importància que Sorigué atorga al creixement sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

Les empreses Sorigué (5) han acreditat que posseeixen i apliquen un conjunt d'eines de caràcter preventiu que garanteixen que l'activitat de Sorigué es desenvolupa d’acord amb les normes legals.

Esquema Europeu de Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS). Declaració Ambiental

L'abast d'aquesta certificació EMAS se centra en l'explotació i el manteniment de set estacions depuradores d'aigües residuals i estacions de bombament a Aragó i gestionades per Acsa, Obras e Infraestructuras.