Indicadors de rendiment

INDICADORS DE RENDIMENT

Resultats 2016-2017


TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
418 M€
de valor directe generat el 2017
+15 %
d’increment de facturació entre 2016 y 2017
32,7 M€
de retorn a la societat mitjançant impostos el 2017
2,17 M€
Invertits en accions de desenvolupament local, difusió de la cultura i patrocinis entre 2016 i 2017
Aprovació del codi ètic el 2016
Creació del departament de RSC

EQUIP HUMÀ
+10,4 %
d’increment de la plantilla entre 2016 i 2017
+12,4 %
d’increment del nombre de dones entre 2016 i 2017
75 %
de la plantilla amb contracte indefinit. Un 13,8% més respecte 2016
39.307 horas
de formació al personal. 18,4% més que el 2016
7,5/10
de valoració de la satisfacció en el lloc de treball

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I INNOVACIÓ
80 %
de la xifra de negoci compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental UNE-EN-ISO 14001
+50 %
d’augment d’ús d’aigua reciclada
+45,2 %
d’augment de vehicles sostenibles (zero emissions, eco o amb etiqueta ambiental C)
-4,8 %
menys de consum energètic entre 2016 i 2017
-31,4 %
menys de generació de residus perillosos entre 2016 i 2017
5 proyectos
d’innovació de millora de la qualitat, eficiencia energética i sostenibilitat dels materials
2 proyectos
d’innovació d’optimització de la tecnologia de depuració d’aigua

RETORN
47 patrocinios
entre 2016 i 2017
26.965 visitas
al Museu de la Fundació Sorigué entre els anys 2016 i 2017
46 personas
ateses al Centre Ocupacional de la Fundació Sorigué, que va celebrar 25 anys el 2017
Obertura al públic amb visites guiades gratuïtes de l’obra Double Bind, de Juan Muñoz, dins del projecte PLANTA