Indicadors de rendiment

INDICADORS DE RENDIMENT

Resultats 2021


TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ RESPONSABLE
655 M€
de facturació
34,8 M€
de EBITDA
4.500
empleats/des
80%
de contractes indefinits
7 M€
en projectes d'innovació
16
aliances I+D+i
15 M€
en projectes de sostenibilitat ambiental
+1200
proveïdors avaluats amb criteris socials i ambientals
16
empreses certificades en gestió ambiental
18
empreses certificades en compliment