Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 2015, la ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible, un compromís que vol trobar la col·laboració entre governs, sector privat i societat civil per a aconseguir objectius globals.

L’agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Des de l’activitat de Sorigué ens sumem a la iniciativa i ens impliquem en l’assoliment dels següents objectius:

 

Aigua neta i sanejament

L’àrea d’enginyeria treballa en innovació i desenvolupament de solucions per a obres hidràuliques i infraestructures vinculades al cicle de l’aigua.

 

Treball decent i creixement econòmic

Creem treball estable i apostem pel desenvolupament de les persones dins de l’empresa. La plantilla creix de forma sostenible amb l’empresa.

 

Indústria, innovació i infraestructura

Com a empresa vinculada a la producció industrial i a la construcció i manteniment d’infraestructures, fomentem la cultura de la innovació com a base per al desenvolupament de projectes de R+D+i que permetin obtenir millors productes, més eficients i amb menor impacte ambiental.

 

Ciutats i comunitats sostenibles

A partir de les nostres línies de negoci oferim solucions que satisfan les necessitats de les ciutats i comunitats on operem. A través de la fundació i del projecte PLANTA organitzem activitats per a generar i compartir coneixement.

 

Producció i consum responsables

El 80% del nostre negoci està acreditat amb certificacions de gestió ambiental i impulsem la reducció de residus i l’ús de materials i agua reciclada en tota la nostra activitat productiva.

 

Acció pel clima

Impulsem l’adopció d’estratègies de producció i l’ús de materials amb baix impacte ambiental a totes les nostres activitats. Ens hem adherit a l’acord voluntari de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle impulsat per l’oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

 

Aliances per assolir els objectius

Busquem la complicitat de clients i proveïdors amb els nostres principis d’actuació i col·laborem de forma habitual amb altres empreses i entitats mitjançant acords o patrocinis.