Projectes d'innovació

 
 

Projectes d'innovació

El departament, en coordinació amb les àrees de negoci del grup, desenvolupa dos projectes vinculats a la investigació en l'àmbit de les aigües residuals urbanes.

Projecte Electrowetland:

Investigació i desenvolupament d'una nova tecnologia per millorar l'eficiència en el procés d'eliminació de la matèria orgànica en aigües residuals, al mateix temps que recupera energia elèctrica.

L'objectiu és millorar el rendiment dels sistemes wetlands, i genera un avantatge competitiu per a l'empresa en el mercat de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR).

La investigació pretén perfeccionar els sistemes wetlands, a través de la incorporació de sistemes bioelectroquímics, per tal de millorar l'eficiència en els processos d'eliminació de la matèria orgànica, al mateix temps que busca recuperar energia elèctrica perquè sigui reutilitzada en el monitoratge de tot el procés.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 98.830,20 €. Objectiu temàtic: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Projecte Watertur:

Investigació en noves tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l'aigua en instal·lacions turístiques. La investigació té com a objectiu desenvolupar tecnologies innovadores per optimitzar i dotar de major intel·ligència els principals punts de consum i depuració d'aigua, principalment a l'àrea recreativa i als diferents sistemes de tractament que existeixen en una instal·lació hotelera.

El projecte busca aplicar una tecnologia avançada en el tractament de les aigües grises −aigües usades que provenen de l'ús domèstic com el rentat d'estris i de roba, així com el bany de les persones−, mitjançant la implementació d'un aiguamoll amb configuració de mur vertical i tecnologia bioelectroquímica per a generació d'energia.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut per a tot el projecte de 516.776,40€ i en detall per a Sorigué de 44.045,95€. Objectiu temàtic: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Tots dos projectes es desenvolupen en col·laboració amb el centre tecnològic Leitat i han estat subvencionats per l'agència ACC1Ó, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Projecte ResActiv
Recerca que pretén desenvolupar una tecnologia que transformi els residus pneumàtics fora d'ús i el material bioestabilitzat (residu que fins ara no s'ha estudiat amb noves tecnologies) en un nou filtre de carbó activat. L'objectiu és que aquest nou producte sigui capaç d'absorbir males olors, metalls pesants, matèria orgànica i contaminants emergents en el tractament d'aigües i de derivats.

D'una banda, el projecte ResActiv té com a objectiu elaborar un producte de gran valor afegit per al sector de la gestió d'aigües en el marc de l'economia circular. D'altra banda, aposta per reduir la quantitat de residus que acaben a l'abocador i donar una sortida als residus que fins ara no s'han pogut avaluar materialment ni energètica.

El projecte ResActiv està desenvolupat totalment per Sorigué. En la seva primera fase, el grup comptarà amb el suport de l'Institut Carnot MICA (França), l'especialitat del qual és l'estudi del carbó activat.

La recerca compta amb el suport dels ajuts Nuclis d'R+D per a projectes d'economia circular que concedeix l'agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i està finançada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Entre els anys 2012 i 2018, des del laboratori d’investigació s’han dut a terme, entre d’altres, les següents projectes d’R+D+I:

Tubotex: projecte l'objectiu del qual és la fabricació de canonades a partir d'una tecnologia amb nous materials, que substituiran el formigó armat en la producció de canonades de grans dimensions.  El projecte ha comptat amb l'aprovació del Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Nou sistema de col·locació de mescles ultrafines (AUTL-PLUS): projecte que optimitza les característiques funcionals d'una capa de rodament amb elevades prestacions pel que fa al fregament, tot garantint el mínim gruix de capa i aconseguint-ne una major robustesa. El projecte ha estat finançat pel Centre de Desenvolupament Tècnic Industrial (CDTI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Mescles bituminoses d’altres prestacions formulades amb noves tecnologies a baixa temperatura (MB2t): desenvolupades per un consorci de cinc empreses del sector liderades per Sorigué, en col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya (CSIC) i el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial espanyol (CDTI).

Projecte Neoballast: creació d’un balast d’alt rendiment, de llarga duració i ecològic. El nou disseny busca superar les dues deficiències de les vies del ferrocarril: la degradació de la pista i les emissions de soroll i vibracions. El projecte forma part del programa Horitzó 2020, i es duu a terme en col·laboració amb COMSA, Dynamics, Structures and Systems International, Talleres Felipe Verdés i Mapei.

Emulsió d’altes prestacions per al reciclatge en fred: desenvolupada per Sorigué, l’emulsió ECL2REC permet aconseguir una mescla amb una major cohesió a les primeres fases, fet que la transforma en una alternativa sostenible per a les obres de rehabilitació estructural de ferms envellits.

Ús eficient del fresatge: dut a terme en exclusiva per Sorigué i que investiga l’augment de l’eficiència del reciclatge en planta.
 
Projecte Albepav: desenvolupament de mescles temperades mitjançant la incorporació de vidre reciclat per reduir l’efecte del «heat island» o «illa de calor» en el paviment, en col·laboració amb COMSA i Progeo.
 
Emulsions bimodals: projecte de millora de la viscositat de les emulsions concentrades actuals a partir de la distribució diferencial de la mida de les partícules. Desenvolupat en exclusiva per Sorigué.

Entre els anys 2011 i 2014, Sorigué va participar en el projecte “Desenvolupament a nivell comercial d'una eina per gestionar eficientment la programació del reg en parcel·les en base a imatges tèrmiques d'alta resolució”, juntament amb Codorniu, IRTA i IAS-CSIC. El projecte va rebre el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc de la convocatòria Innpacto de l'any 2011.

Gràcies al desenvolupament d'aquest projecte, s'ha aconseguit desenvolupar una eina que permet a l'agricultor/a regar eficientment, ja que coneix en tot moment l'estat hídric de cadascuna de les subzones d'una parcel·la, fet que suposa un avançament important en l'eficiència de la gestió de grans superfícies.