Laboratori d' investigació

Laboratorio de investigación 2
Laboratorio de investigación 3
Laboratorio de investigación 4
Laboratorio de investigación 5
Tornar

Laboratori d' investigació

La companyia té un equip de tècnics especialitzats en el desenvolupament de nous productes i millora continuada. Aquesta tasca, juntament amb la de control de qualitat, es duu a terme al laboratori de recerca.

Sorigué ha estat històricament un referent en matèria de qualitat de productes, especialment en el sector asfàltic i d’àrids. En una clara aposta per la innovació i la sostenibilitat, el 2010 va crear el seu laboratori de recerca, amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement dels materials i de consolidar l’experiència adquirida, així com de dotar l’empresa amb un centre de control intern dels materials fabricats a les instal·lacions pròpies.

Aquest centre, ubicat al Complex Industrial la Plana del Corb, disposa d’un equip tècnic altament qualificat i està dotat dels equips més actualitzats i de les últimes tecnologies en assaig de materials, presents només en els laboratoris més especialitzats. El treball de laboratori es divideix en les àrees de control, de disseny i de recerca.

Periòdicament es publiquen articles en revistes especialitzades sobre els estudis realitzats. Entre els guardons obtinguts destaca el premi internacional Emulsar 2010 a la recerca científica en emulsions bituminoses, i el reconeixement de la Unió Europea al projecte Fènix, la recerca més gran que s’ha fet mai a Espanya en el sector dels paviments asfàltics.

Entre els anys 2012 i 2018, des del laboratori d’investigació s’han dut a terme, entre d’altres, les següents projectes d’R+D+I:

Tubotex: projecte l'objectiu del qual és la fabricació de canonades a partir d'una tecnologia amb nous materials, que substituiran el formigó armat en la producció de canonades de grans dimensions.  El projecte ha comptat amb l'aprovació del Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Nou sistema de col·locació de mescles ultrafines (AUTL-PLUS): projecte que optimitza les característiques funcionals d'una capa de rodament amb elevades prestacions pel que fa al fregament, tot garantint el mínim gruix de capa i aconseguint-ne una major robustesa. El projecte ha estat finançat pel Centre de Desenvolupament Tècnic Industrial (CDTI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Mescles bituminoses d’altres prestacions formulades amb noves tecnologies a baixa temperatura (MB2t): desenvolupades per un consorci de cinc empreses del sector liderades per Sorigué, en col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya (CSIC) i el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial espanyol (CDTI).

Projecte Neoballast: creació d’un balast d’alt rendiment, de llarga duració i ecològic. El nou disseny busca superar les dues deficiències de les vies del ferrocarril: la degradació de la pista i les emissions de soroll i vibracions. El projecte forma part del programa Horitzó 2020, i es duu a terme en col·laboració amb COMSA, Dynamics, Structures and Systems International, Talleres Felipe Verdés i Mapei.

Emulsió d’altes prestacions per al reciclatge en fred: desenvolupada per Sorigué, l’emulsió ECL2REC permet aconseguir una mescla amb una major cohesió a les primeres fases, fet que la transforma en una alternativa sostenible per a les obres de rehabilitació estructural de ferms envellits.

Ús eficient del fresatge: dut a terme en exclusiva per Sorigué i que investiga l’augment de l’eficiència del reciclatge en planta.
 
Projecte Albepav: desenvolupament de mescles temperades mitjançant la incorporació de vidre reciclat per reduir l’efecte del «heat island» o «illa de calor» en el paviment, en col·laboració amb COMSA i Progeo.
 
Emulsions bimodals: projecte de millora de la viscositat de les emulsions concentrades actuals a partir de la distribució diferencial de la mida de les partícules. Desenvolupat en exclusiva per Sorigué.