Subministrament energètic i serveis integrals


Subministrament energètic i serveis integrals

Adjudicació per a la realització del subministrament energètic i dels serveis integrals de gestió i de manteniment integral de l’enllumenat públic i del sistema semafòric municipal de Tortosa, a la UTE conformada per Acsa, Obras e Infraestructuras i la Societat Espanyola de Construccions Elèctriques (SECE).

Client:
Ajuntament de Tortosa
Localització:
Tarragona
Període:
De novembre del 2014 a desembre del 2014
Tipus de servei:
Eficiència energètica

La instal·lació de l’enllumenat públic s’adequa a la normativa amb un consum un 61% inferior a l’actual, i el sistema semafòric està renovat amb un consum inferior al 80% de l’actual.

S’emetran 1.058 tm anuals de gasos d’efecte hivernacle i es contribuirà a evitar l’escalfament global. El contracte inclou tots els treballs d’adequació i millora de les instal·lacions.

 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis energètics

El subministrament i la gestió de l’energia que comporten les actuacions d’explotació necessàries per al funcionament correcte de les instal•lacions.

Manteniment

La reparació, amb reposició i substitució quan sigui necessari, dels elements deteriorats en les instal•lacions per aconseguir el funcionament i el rendiment òptims de les instal•lacions d’enllumenat exterior.

Reposicions

El subministrament i la instal•lació del material necessari per a la reposició programada dels components de les instal•lacions d’enllumenat exterior.

Obres de millora i de renovació de les instal•lacions consumidores d’energia

Compost per 7.250 punts de llum.

Inversions en estalvi energètic i energies renovables

Inclouen les auditories o les intervencions d’estalvi energètic en edificis i equipaments de l’Ajuntament de Tortosa. També inclouen equips i instal•lacions que fomentin l’estalvi i l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

Treballs complementaris


Galeria d'imatges