Xarxes de transport en alta

Redes de transporte en alta slide
SERVEIS I OBRES HIDRÀULIQUES

Xarxes de transport en alta


El manteniment de xarxes de transport en alta inclou les conduccions, arquetes, bombaments i seccionaments que permeten el transport de grans cabals d’aigua als punts de distribució.

Actuem de forma integral sobre la obra civil i els equips electromecànics.

PROJECTES

Manteniment d'obra civil i conservació de la traça de les instal·lacions del Consorci d'Aigües de Tarragona
Tarragona
see more