Sorigué reforça el seu sistema de Governança amb el nou Canal Intern d’Informació

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué reforça el seu sistema de Governança amb el nou Canal Intern d’Informació

6 Novembre 2023

El personal intern o extern al grup pot fer ús de l’eina per deixar suggeriments o denunciar infraccions normatives.

Sorigué disposa d’un Canal Intern d’Informació que permet a qualsevol persona interna o externa al grup deixar suggeriments, fer comentaris o reportar infraccions normatives de forma anònima. L’eina dona resposta a la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 
Aquest sistema es va crear l’any 2016 amb el nom de Canal Ètic i des de la seva posada en marxa, ha permet gestionar més de 150 incidències que han repercutit en la millora de procediments i actuacions, convertint-se en un poderós mecanisme de gestió del sistema de Governança per Sorigué. Des de juny de 2023 el Canal Ètic s’anomena Canal Intern d’Informació i s’actualitza per a complir amb les exigències de la normativa vigent.
 
Com funciona
 
Mitjançant el Canal Intern d’Informació es pot informar d’infraccions laborals, penals o administratives, així com de conductes que infringeixin el Codi Ètic del grup. A més a més, serveix per a enviar suggeriments i comentaris que es considerin rellevants.
 
El sistema garanteix la confidencialitat de la informació així com l’anonimat total de la persona informant, si així ho desitja.

El públic extern, es a dir, les persones que no treballen dins de la organització, poden accedir al Canal Intern d’Informació a través del menú superior de la pàgina web: https://www.sorigue.com/ca/negoci-responsable/canal-intern-informacio.
 
Addicionalment, al correu electrònic cumplimiento@sorigue.com se ofereix resposta a qualsevol pregunta sobre el funcionament de l’eina.
 
Sistema de Governança
 
Com a part del seu compromís amb la sostenibilitat social, Sorigué treballa en la consolidació d'un sistema de Governança basat en l'estructura de Corporate Compliance. Un sistema de gestió de riscos que transcendeix l'àmbit penal i aposta per un model integral capaç d'impactar en la prevenció, la millora dels procediments interns i el control de qualitat. En aquest context, el Canal Intern d'Informació constitueix una eina molt eficient per a detectar i corregir fallades.
 
El grup Sorigué està conformat per més de 20 societats en actiu sota un model de creixement responsable basat en la innovació, la gestió del coneixement i la sostenibilitat. Referent en serveis urbans, cicle de l’aigua, infraestructures i materials, edificació i energia, el grup opera arreu de tot el territori nacional.