Sorigué iniciarà en la Conca de Barberá un nou servei de recollida porta a porta de residus

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué iniciarà en la Conca de Barberá un nou servei de recollida porta a porta de residus

11 Novembre 2019

El grup empresarial, a través de la seva empresa CLD, al costat de l'empresa Urbaser donarà aquest servei a més de 17 mil habitants de set municipis d'aquesta comarca. En altres 15 municipis s'instal·laran contenidors amb sistema de tancament electrònic.

L'empresa especialitzada en gestió de residus de Sorigué, CLD, en UTE amb l'empresa Urbaser iniciaran al maig de 2020 el nou servei de recollida de residus municipals amb sistema porta a porta en set municipis de la comarca de la Conca de Barberá. Aquest servei abastarà a al voltant de 17.200 habitants.

De la mateixa manera, en altres 15 municipis de la comarca, la Unió Temporal d'Empreses (UTE) implantarà el sistema de recollida amb contenidors bilaterals amb tancament electrònic, que arribarà a 2.800 persones.

El contracte, d'una durada inicial de sis anys i que abastarà a més de 20 mil habitants en total, inclou l'aportació de vehicles, contenidors i cubells nous a més de la recollida i el transport a les plantes de tractaments dels residus dels 22 municipis de la comarca de la Conca de Barberá, Tarragona.

El servei porta a porta consisteix en recollir els residus separats per fracció davant la porta dels habitatges en uns dies i hores determinats. En aquest contracte, la recollida comercial estarà integrada amb la recollida domèstica, però amb un augment de freqüència de la fracció orgànica.

D'altra banda, la recollida de contenidors amb sistema bilateral automatitzat en 15 municipis de la comarca es realitzarà mitjançant un control d'accés electrònic amb obertura regulada mitjançant targeta per a les fraccions resta i orgànica.

A més, el servei inclourà un punt verd mòbil que es desplaçarà per tots els municipis, però especialment en aquells que no disposen d'una deixalleria fixa. També s'instal·larà una dexailleria mòbil extra cada dia que es realitzin els mercats municipals.

L'inici del servei inclourà una campanya de comunicació i conscienciació mitjançant educadors/as ambientals. També es realitzaran visites informatives, tasques d'inspecció i control, i el repartiment dels kits porta a porta pels habitatges dels municipis.

 
Aquest nou contracte porta a porta de residus de Sorigué se suma als contractes porta a porta a la comarca del Segrià (des d'octubre de 2018) i en el municipi de Santpedor (des de 2004) duen a terme respectivament Nordvert i CLD, empreses del grup especialitzades en gestió de residus.