Embassament San Salvador


Embassament San Salvador

Subministrament de 5 km de canonada de formigó de gran diàmetre que es va convertir en part de l'obra d'alimentació de l'embassament. Aquesta canonada condueix l'aigua per gravetat des de la presa lateral construïda al Canal de Zaidín, aigües a dalt del Partidor de la Sèquia de Esplús fins a l'embassament. Propietari: ACUAES (Aigües de les Conques d'Espanya). Enginyeria: PROINTEC.

Client:
UTE Presa San Salvador (Acciona y Vialex)
Localització:
Osca
Període:
De 2013 a 2014
Tipus d'obra:
Projectes

San Salvador és un embassament en la capçalera del Valle de la Clamor, Huesca, de 123 hm3 de capacitat, construït per modernitzar unes 105.000 hectàrees de la zona de regadiu del Canal d'Aragó i Cataluña.

El criteri de disseny de la instal•lació de les canonades ha contemplat maximitzar el volum transportable per gravetat. El fet de tenir un pendent molt limitat ha obligat a una prefabricació acurada per minimitzar el fregament de l'aigua. Amb aquesta actuació es podran explotar fins a 75 hm3 per gravetat a través de la sèquia d’ Esplús. Part del traçat es va executar amb sistema clava.

 
DETALLS

Dades tècniques

Tubs HA 2500: 5.000 ML

Tubs HINCA 2500: 100 ML

Subministre de diferents elements especials prefabricats (pous de registre i corbes).


Galeria d'imatges