Dovelles


Dovelles

Sorigué posseeix el coneixement, l'equip humà, la infraestructura i la maquinària especialitzada per a la construcció de túnels executats amb tuneladora i revestits de dovelles de formigó prefabricat.

Marca:
ICA
Centre de producció:
Balaguer

La companyia porta 20 anys construint dovelles i ha elaborat més de 600.000 peces.

Sistema de fabricació: La fabricació de les dovelles es realitza en un procés en cadena, a través de motlles mòbils, que es desplacen al llarg d'un carrusel robotitzat amb operaris altament especialitzats situats en estacions de treball fixes.

Sostenibilitat mediambiental del procés: La companyia utilitza un procés de regeneració elèctrica: aprofita el vapor generat en l'assecat de les dovelles per produir energia. A més, aposta per la reutilització hídrica a través d'un procés de recirculació de l'aigua durant la neteja dels motlles i les plantes de fabricació.

 

Característiques

Una planta destinada a la fabricació de dovelles amb una capacitat de producció de 1.000 tones de formigó prefabricat al dia.

6.000 m2 de naus de magatzematge de materials.

Superfície de 40.000 m2 per a apilament del producte fabricat.

Sistema de producció en carrusel.

6 ponts-grua amb pòrtics-grua de 50 tones.

Central de fabricació de formigó automatitzada amb amasadora.

Caldera de gas per a generació de vapor per al guarit forçat.