Graveta 5/12


Graveta 5/12

Àrid natural sotmès a procés de trituració i classificació; amb una composició bàsicament silícea, de forma cúbica i amb una excepcional resistència tant al poliment com a la fragmentació.

Família:
Àrids
Marca:
Àrids Catalunya
Centre de producció:
Balaguer
Subfamília:
Gravetes
Formatos de venta:
Big bag, Granel, Sac 25 kg

Designació normativa: AG-4/12,5-T. Material adequat per a usos en 12.620 formigons / 13.043 àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials en carreteres.

Aplicacions:

Fabricació de formigons estructurals i prefabricats.

Usos generals d'edificació.

Usos generals de jardineria.

 

Usos per a tot tipus de mescles bituminoses en obra civil i infraestructures.

Usos per a tot tipus de tractaments superficials en tot tipus de ferms.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.