Sorra rentada 0/2


Sorra rentada 0/2

Àrid indicat per a morters, capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics. AF – 0/2– R – S – T .

Família:
Àrids
Marca:
Sorigué
Centre de producció:
Cerdanyola del Vallès
Subfamília:
Arenes
Formatos de venta:
Big bag, Granel, Sac 25 kg

Àrid molt fi sotmès a procés de trituració, classificació i rentat; amb una composició bàsicament silícia, de textura gruixuda i un contingut molt baix en fins, així com un alt equivalent de sorra.

Aplicaciones

Fabricació de morters.
Fabricació de formigons estructurals i prefabricats.

Usos generals d’edificació.
Usos generals de jardineria.
Usos específics en rebliments com a capa granular en obra civil i infraestructures.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges