Pedra natural rentada 5/12


Pedra natural rentada 5/12

Àrid indicat per a formigons, capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics. AG – 4/12– R– L.

Família:
Àrids
Marca:
Sorigué
Centre de producció:
Cerdanyola del Vallès
Subfamília:
Pedra natural rentada
Formatos de venta:
Big bag, Granel, Sac 25 kg

Àrid gruixut sotmès a procés de doble rentat i classificació; amb una composició bàsicament silícia, de forma arrodonida i un nul contingut tant en fins com en matèria orgànica.

Aplicacions

Fabricació de formigons estructurals i prefabricats.
Usos generals d’edificació.
Usos generals de jardineria.

 

Usos específics en rebliments com a capa granular en obra civil i infraestructures.
Usos generals en filtres i condicionadors de drenatges en obra civil.
Usos específics en cobertes invertides.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges