Mescla 0/12


Mescla 0/12

Àrid indicat per a formigons, capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics. AG – 0/10– R - L.

Família:
Àrids
Marca:
Sorigué
Centre de producció:
Cerdanyola del Vallès
Subfamília:
Mescles
Formatos de venta:
Big bag, Granel, Sac 25 kg

Àrid gruixut sotmès a procés de doble rentat i classificació; amb una composició bàsicament silícia i resultat de la combinació de diferents sorres i pedres naturals.

Aplicacions

Fabricació de formigons estructurals i prefabricats.
Usos generals d’edificació.
Usos específics en rebliments com a capa granular en obra civil i infraestructures.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges