Graveta 12/20


Graveta 12/20

Àrid indicat per a formigons, tractaments superficials en carreteres i mescles bituminoses. AG – 12.5/20–T.

Família:
Àrids
Marca:
Sorigué
Centre de producció:
Cerdanyola del Vallès
Subfamília:
Gravetes
Formatos de venta:
Big bag, Granel

Àrid molt gruixut sotmès a procés de trituració i classificació; amb una composició bàsicament silícia, de forma cúbica i amb una excepcional resistència tant al poliment com a la fragmentació.

Aplicacions

Fabricació de formigons estructurals i prefabricats.
Usos generals d’edificació.

Usos generals de jardineria.
Usos per a tot tipus de mescles bituminoses en obra civil i infraestructures.
Usos per a tot tipus de tractaments superficials en qualsevol ferm.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges