Persones - Compromís social

Compromís social

Sorigué assumeix un clar compromís de desenvolupament mutu amb les persones que formen part de l'organització, i al mateix temps amb l'entorn en el qual interactuen, buscant objectius comuns que permetin un creixement sostenible.


Plans igualtat

Aquests plans d'Igualtat d'Oportunitats posats en marxa per les empreses de Sorigué tenen per objectiu aconseguir la igualtat real entre homes i dones, eliminant estereotips, actituds i obstacles que dificulten a les dones accedir a determinades professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.