Videowall-Server


Videowall-Server

Servidor de visualització de vídeo.

ONSAFE VVW constitueix una alternativa potent i compacta als controladors tradicionals de videomosaic a un cost molt menor i amb millors prestacions de visualització de vídeo. Es tracta d’un producte orientat a centres de control i monitoratge que ofereix unes prestacions sense precedents​ de visualització simultània de fluxos de vídeo sobre agrupacions de monitors que funcionen com una única unitat virtual de visió. Ofereix total llibertat per distribuir les imatges i les seves mides, adaptant-se fàcilment a requeriments específics.

Suport de múltiples monitors (fins a 24).
Divisió de la superfície dels monitors en regions amb gestió independent o bé com a regió única.
Múltiples cel·les en cada regió, no limitades a un monitor.
Les cel·les poden mostrar una càmera, una seqüència de càmeres o pantalles procedents d’altres ordinadors (mitjançant capturadora de vídeo o VNC).

Suport d’algoritmes de compressió de vídeo H264, MPEG4 i MPEG2.
Suport de càmeres IP multifabricant, megapíxel i protocol ONVIF.
Gestionable des de l’aplicació client ONSAFE CS+, des de teclat-palanca de control de seguretat o des d’aplicacions de tercers.
Visionament de fins a 140 càmeres D1@25ips simultàniament.
SDK per a integració disponible.

 
DETALLS

Dades tècniques

Arquitectura integrada

ONSAFE VVW forma part de l’entorn de gestió de vídeo digital i està integrat en la matriu de vídeo virtual (VVM). S’opera des del client ONSAFE CS+, des de teclats/palanques de control compatibles i des d’aplicacions de tercers.
ONSAFE VVW consta de dues parts: un mòdul servidor web per a configuració i un altre mòdul que gestiona l’operació del videomosaic. Aquest últim mòdul executa les ordres de commutació que rep i s’encarrega de la descodificació dels fluxos de vídeo i la seva visualització als monitors.

Flexibilitat

ONSAFE VVW permet parametritzar els quadrants que es visualitzen amb total llibertat, per a la qual cosa utilitza els conceptes següents:
Regió: àrea de visualització, que pot abraçar des d’una part d’un monitor fins a diversos monitors. Quan hi ha diverses regions, ocupen tota la superfície dels monitors sense superposar-se.
Cel·la: zona d’una regió on es visualitza una font de vídeo, una seqüència de fonts o pantalles d’altres aplicacions.
Layout (plantilla): distribució de les cel·les en una regió. Es poden configurar múltiples layouts que l’operador activa de manera manual o automàtica en funció d’esdeveniments.

Fàcil configuració

Es fa remotament mitjançant un navegador que permet situar les regions sobre els monitors del sistema i definir els layouts per a la seva explotació. Els layouts poden tenir qualsevol distribució de cel·les i per a cada cel·la es pot definir l’aspecte, l’opacitat i la situació de les etiquetes de text.

Operació intuïtiva

Els operadors disposen d’una interfície d’operació simple i intuïtiva. Primer seleccionen el mòdul ONSAFE VVW amb el qual volen treballar (si n’hi ha més d’un) i activen un layout d’operació. A continuació poden enviar càmeres o seqüències de càmeres a les cel·les de manera individual o en grups. El sistema ofereix als usuaris i les aplicacions totes les prestacions disponibles en la matriu de vídeo virtual.


Galeria d'imatges