Mobiliari per a sales de reunions


Mobiliari per a sales de reunions

Descripció tècnica del mobiliari operatiu per a sales de reunions.

El disseny de la consola de control es fa mitjançant xapa d’acer de 2 i 3 mm de gruix per a la part pròpiament estructural (laterals i estructura central), alumini de 2 mm de gruix per a l’embellidor frontal i amb compacte d’alta densitat de 18 mm i 6 mm de gruix per a la superfície de treball, el lateral i les portes d’accés a l’interior.

El procés de mecanització utilitzat és tall amb làser, plegatge, soldadura i pintat al forn per als elements d’acer, tall amb centre de mecanització i lacat al forn per als elements d’alumini, i tall amb centre de mecanització, poliment i aplicació d’oli protector per als elements de compacte d’alta densitat.

La superfície de treball integra elements d’ofimàtica per poder fer les connexions necessàries durant una reunió o situació de crisi. La incorporació d’una porta abatible per totes dues cares de la biga estructural permet accedir fàcilment a aquest espai per poder dur a terme les tasques de manteniment.

Així mateix, els peus laterals de la consola disposen d’un espai intern que permet el pas de tots els cables elèctrics necessaris de manera oculta i ordenada, i permeten accedir i manipular l’interior mitjançant unes portes laterals integrades als laterals mateixos.

També disposa d’un sistema d’il·luminació perimetral de color blau habilitat a la zona exterior dels laterals de la consola (opcionalment a les cares laterals exteriors de la consola). Es pot mecanitzar l’anagrama corporatiu sol·licitat incorporant a aquest espai un metacrilat opal blanc. Aquest anagrama duu una retroil·luminació posterior que aporta una funció estètica al conjunt.

El disseny de la consola s’ha dut a terme complint les principals normatives d’ergonomia actuals:
Normativa espanyola UNE-EN 527-1 (desembre de 2011), de mobiliari d’oficina, taules de treball i escriptoris.
Normativa espanyola UNE-EN ISO 11064-4 (febrer de 2005), de disseny ergonòmic de centres de control, distribució i dimensions dels llocs de treball.
Normativa espanyola UNE-EN ISO 9241-5 (setembre de 1999), de requisits ergonòmics per a treballs d’oficina amb pantalles de visualització de dades (PVD), concepció del lloc de treball i exigències posturals.

De la mateixa manera, els elements que configuren la consola, així com també tots els accessoris i complements que formen o poden formar-ne part, compleixen totes les normatives i els certificats de qualitat internacionals

 

Galeria d'imatges