Sorigué investiga noves maneres de revaloritzar residus plàstics i contribuir a la descarbonització

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué investiga noves maneres de revaloritzar residus plàstics i contribuir a la descarbonització

7 Febrer 2024

El projecte Despoliplast es desenvolupa juntament amb el grup AMIC, Aplicacions mediambientals i Industrials de la Catàlisi, de la Universitat Rovira i Virgili.

Sorigué lidera un projecte R+D+i per a donar sortida als plàstics que no es poden reciclar i aconseguir la seva transformació en combustibles i hidrogen. Per a l'execució d'aquest projecte, denominat Despoliplast, Sorigué treballa amb el grup AMIC, Aplicacions mediambientals i Industrials de la Catàlisi, de la Universitat Rovira i Virgili, entitat que aporta el seu coneixement i experiència en laboratori. 

La iniciativa consisteix en validar la tecnologia de despolimerització catalítica en un entorn real per a obtenir combustibles dels residus plàstics i, a més, estudiar la possibilitat de produir hidrogen a partir d'aquests combustibles mitjançant un procés de reformat de vapor. Amb un pressupost total de 233.318,60€, Despoliplast és finançat per la línia d'Ajudes ‘Nuclis de I+D’ per a projectes de canvi climàtic de ACCIÓ, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

Del laboratori a escala real 

Des de fa més de deu anys el grup tècnic AMIC ha treballat en processos de transformació de residus plàstics a combustibles mitjançant l'ús de la despolimerització catalítica i els resultats són altament satisfactoris, tant en la generació de dièsel com de gasolina. 

Amb Despoliplast es fa un pas més en el desenvolupament d'aquesta tècnica amb la construcció de tecnologia a escala i les proves pilot que es duran a terme en les instal·lacions de Noguera Renovables, a Balaguer, empresa formada pel consorci Axpo, Sorigué i Torre Santa Maria. El projecte té una durada de dos anys, fins a desembre de 2024, i la seva proposta no només busca revaloritzar els residus plàstics per a disminuir la quantitat que acaba en abocador, sinó també contribuir a la descarbonització del transport amb combustibles de carboni reciclat.

Un altre objectiu és explorar la producció d'hidrogen de qualitat a partir dels combustibles provinents del plàstic processat en una iniciativa sense precedents amb un alt grau d'innovació. 

En el seu primer any d'execució el projecte ha aconseguit un acord amb CELSA Group, dedicat a la producció d'acer a partir del reciclatge de ferralla fèrrica. Els residus plàstics de fracció pesada procedents del desballestament de cotxes, així com d'altres indústries seran caracteritzats per a les primeres proves de despolimerització a escala.

Noves opcions de reciclatge i valorització 

En l'actualitat, els residus plàstics que no es reciclen es poden incinerar mitjançant piròlisi catalítica, una opció que permet recuperar energia en forma d'electricitat i/o calor, encara que en el procés es generen substàncies indesitjables com les dioxines. 

Una altra tècnica que pot donar sortida a aquesta problemàtica és la despolimerització catalítica com la que proposa el projecte Despoliplast. En aquest procediment les substàncies orgàniques es descomponen termoquímicament en un ambient lliure d'oxigen o en un gas inert per a produir líquids/oli, carbó sòlid i gasos no condensables. En aquest procediment, el catalitzador és clau per a millorar l'eficiència del procés i la producció de combustibles de major qualitat. 

Es calcula que el 50% dels residus plàstics s'envia a països fora de la UE, sobretot a la Xina per al seu reciclatge. No obstant això, l'augment de les restriccions d'aquest país obliga la UE a replantejar solucions perquè actualment les vies més utilitzades són la incineració i l'acumulació. D'altra banda, s'estima que el 95% del valor material de l'embalatge de plàstic es perd després d'un primer ús molt breu. 

Per a frenar la contaminació generada per aquest material s'han impulsat diverses mesures com el Pacte Verd que obliga al reciclatge de, almenys, un 55% dels embalatges i l'entrada en vigor de la Llei de Residus i Sòls contaminats per la qual no es podran enviar a abocador més del 50% dels residus plàstics. En aquest context, una iniciativa com Despoliplast a gran escala permetria aprofitar els plàstics per a produir combustibles que contribuirien a descarbonizar el sector del transport i aconseguir la meta d'emissions zero per a l'any 2050. 

Sobre Sorigué 

Referent en sectors com la construcció, els materials, les infraestructures, el cicle de l'aigua, l'energia i els serveis a la ciutat, Sorigué té més de 60 anys d'experiència i presència en tot el territori nacional. La seva aposta per la innovació s'enfoca, sobretot, en projectes que impulsen l'economia verda, l'eficiència energètica i la construcció sostenible. Actualment, el Departament d'Innovació de Sorigué té en marxa més de vint projectes de R+D+i centrats en trobar solucions amb un impacte mediambiental positiu i que puguin integrar-se a les seves diferents àrees de negoci.