Natural rentat 0/4


Natural rentat 0/4

Família:
Àrids naturals
Marca:
Sorigué
Centre de producció:
Balaguer
Subfamília:
Àrids formigó
Formatos de venta:
Granel

Els àrids silicis es caracteritzen perquè tenen unes propietats físiques i mecàniques molt particulars que els fan de gran interès per utilitzar-los en la fabricació de formigons i prefabricats.

Aquest tipus d’àrid es caracteritza per la seva regularitat granulomètrica i pels seus alts valors de l’equivalent de sorra (EA), sempre superiors a 85. L’alta neteja d’aquest àrid, usat com a matèria primera, permet assolir resistències mecàniques altes.

Per aquest motiu, és utilitzat per a formigons de resistències altes i per a elements prefabricats estructurals com dovelles, tubs i marcs. Aquests àrids són molt demandats en les obres de construcció i de manteniment d’infraestructures.

 

Galeria d'imatges

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.
+34 973 457 000
aridos@sorigue.com