Balaguer


Balaguer

Complejo industrial La Plana del Corb
Ctra. Lleida a Balaguer (C-12), km 162
25600 Balaguer (Lleida)
T +34 973 457 000 - F +34 973 457 001

Localització:
Lleida
Marca:
Sorigué
Formatos de venta:
Big bag, Granel

Els àrids de la Plana del Corb són d'origen poligènic.  Els diferents processos industrials als quals se sotmeten permeten obtenir una gamma d'àrids naturals rentats, idonis per a l'ús en l'elaboració de formigó, i una gamma d'àrids triturats rentats, òptims per a l'execució de barreges i regs asfàltics.


Àrids

SORRA DE MENARGUENS (R‑0/2)
SORRA DE MENARGUENS FINA
Obres de paleta
SORRA RENTADA (R‑0/4‑L)
Formigó
SORRA ARTIFICIAL (T‑0/2)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
SORRA ARTIFICIAL (T‑0/5)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
SORRA BARREJA
SORRA N 1
Obres de paleta
SAULÓ
Jardins
GRAVETA (T‑2/5,6)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 50
GRAVETA (T‑4/8)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 50
GRAVETA (T‑4/14)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 50
GRAVETA (T‑8/14)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 50
GRAVETA (T‑12,5/20)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 50
GRAVETA (T‑16/31,5)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 50
GRAVETA (T‑2/5,6‑L)
Regs asfàltics
GRAVETA (T‑4/12,5‑L)
Regs asfàltics
GRAVETA (T‑10/20‑L)
Regs asfàltics
PEDRA NAT.RENT. (R‑4/12,5‑L)
Formigó
PEDRA NAT.RENT. (R‑12,5/20‑L)
Formigó
PEDRA NAT.RENT. (R‑20/40‑L)
Drenatge de cobertes invertides
PEDRA NAT. RENT (R‑4/8‑L)
En parcs infantils
TOT‑U NATURAL (R‑0/31,5)
Subcapes de terminació en seccions de ferms
TOT‑U ARTIFICIAL (M‑0/31,5)
Subcapes de terminació en seccions de ferms
PINYOLET (R‑0/10‑L)
Formigó
PINYOLET ESP. (T‑0/10‑L)
Formigó
GRAVA DE FRONT (R‑0/125)
Reblert
PEDRA (R‑31,5/125)
Drenatges
ESQUERDA (T‑0/63)
Reblert de terraplens
TERRA VEGETAL
Jardineria i acabats

Galeria d'imatges


Certificacions

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.
+34 973 457 000
aridos@sorigue.com