Sorigué valida tecnologies innovadores per al tractament sostenible d’aigües en un projecte europeu

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué valida tecnologies innovadores per al tractament sostenible d’aigües en un projecte europeu

20 Maig 2020

El projecte Water Mining forma part del programa H202 de la Unió Europea, destinat a promoure l’economia circular i assegurar la disponibilitat d’aigua a llarg termini, en una clara alineació amb els principis de l’Economia Circular.

La Comissió Europea va aprovar el passat mes de març una subvenció de 17 milions d’euros pel projecte Water Mining, dedicat a la realització de demostracions de solucions innovadores per la depuració d’aigües. D’acord amb la Directiva Marc Europea de l’Aigua, el projecte oferirà exemples reals d’extracció de nutrients, minerals, energia i aigua neta de les aigües residuals urbanes i de la indústria i de l’aigua de mar, amb l’objectiu de promoure l’economia circular i assegurar la disponibilitat d’aigua a llarg termini.

Durant quatre anys es realitzaran proves en instal·lacions d’Espanya, Xipre, Portugal i Itàlia. Sorigué, com a empresa referent en el cicle de l’aigua i especialitzada en disseny, construcció i gestió d’estacions per al tractament d’aigua, validarà la incorporació d’un tren de processos compostos per bioreactors de membrana anaerobis, nitrificació parcial/Annamox i tecnologies de recuperació de fòsfor i de dessalinització a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) que opera a la Llagosta. Amb aquest procés es podrà obtenir aigua apta per al reg agrícola i aigua ultrapura per a reutilitzar a les indústries properes.
 
Aquesta tecnologia permet millorar l’eficiència de depuració per a obtenir aigua de qualitat, alhora que permet extreure fòsfor i generar energia. La solució porta temps en estudi i està validada en fase de laboratori. L’objectiu de Sorigué és validar aquesta solució tecnològica en un entorn real com a fase prèvia a implementar-la al mercat.

A tal fi, es dissenyarà i construirà una planta pilot a l’EDAR de la Llagosta. Aquest prototip a escala pilot constarà d’un tractament d’eliminació de matèria orgànica sense consum d’oxigen acoblat a un tractament per a l’eliminació eficient del nitrogen i altres tractaments terciaris per a obtenir aigua de màxima qualitat per a ús agrícola i industrial. S’espera que per mitjà d’aquest procés es pugui arribar a recuperar la totalitat d’aigua per a ser reutilitzada, alhora que l’energia generada durant el procés permeti cobrir un 60% de les necessitats energètiques requerides.

El projecte Water Mining té una durada de quatre anys, està coordinat per la Universitat Tecnològica de Delf, Holanda, i està format per un consorci de 38 socis entre entitats públiques i privades provinents de 12 països. Està finançat pel programa H2020 de la Unió Europea, dissenyat per a impulsar la investigació i la innovació en coordinació amb els reptes socials i el lideratge industrial.
 
La innovació a Sorigué
Sorigué és un grup empresarial fundat el 1956, referent en els sectors de la tecnologia i la enginyeria de l’aigua, els serveis, la construcció i els materials, que practica l’economia circular amb una clara aposta per la innovació i una vocació de retorn a la societat.

Sorigué compta amb un Departament d’Innovació transversal que té per objectiu consolidar l’aposta del grup empresarial per projectes de base innovadora, la generació de sinergies tant internes com amb institucions i entitats nacionals i internacionals, la modernització de processos i la cerca activa de nous negocis. Actualment compta amb 10 projectes actius d’innovació vinculats al cicle de l’aigua i a l’economia circular.

Sorigué és signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides des de 2018 i per mitjà de la seva activitat impulsa un model de negoci que contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).