Indicadors de rendiment

INDICADORS DE RENDIMENT

Resultats 2018


TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ RESPONSABLE
530 M€
Valor directe generat
18 M€
Retorn a la societat mitjançant impostos
+ 50
Mesures o controls de risc dins del pla de prevenció de delictes
746
Proveïdors avaluats sota criteris socials
887
Proveïdors avaluats sota criteris ambientals

EQUIP HUMÀ
3.642
Persones
2,72 %
Ràtio d’integració de persones amb discapacitat
14
Hores de formació anuals de mitjana per treballador
7,5/10
Valoració de la satisfacció en el lloc de treball

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
3
Seus amb certificació de construcció sostenible
+45 %
Àrids reciclats utilitzats en construcció
Distintiu de flota sostenible a les empreses Ditransco i CLD. Increment dels vehicles híbrids i elèctrics a tot el grup
- CO2
Adhesió a iniciatives de referència en reducció d’emissions i economia circular

RETORN
48
Projectes amb retorn a la societat
x3,5
Increment de la inversió respecte l’any anterior
11.000
Visitants al museu de la Fundació Sorigué
5.800
Estudiants en visites educatives al museu de la Fundació Sorigué