• Cast
  • Cat
  • Eng
  • Fra

Conservació del parc del Bosc de Volpelleres en Sant Cugat del Vallès


Conservació del parc del Bosc de Volpelleres en Sant Cugat del Vallès

L'obra aconsegueix únicament la superfície destinada a parc urbà, aproximadament 117.626 m2. El bosc i el camí que inclou el parc conserven unes característiques topogràfiques i de vegetació allunyades de la imatge convencional d'un parc urbà. Per aquest motiu s'arregla fent-lo més accessible i garantit, al mateix temps, la seva cura i conservació, preservant la seva condició forestal dins de l'entorn urbà.

Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Localització:
Barcelona
Període:
Febrer - maig 2019
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

L'obra del parc del Bosc de Volpelleres preveu l'augment de l'accessibilitat i millora del servei que presta al seu entorn urbà alhora que es preserva la condició forestal de l'àmbit.
 
Per a fer-ho possible s'han realitzat actuacions mínimes com:

  • El tractament d'alguns trams del camí existent; suavitzar el pendent, ampliar l'amplària i/o es corregir la curvatura per a, per exemple, permetre l'accés de camions de bombers.
  • Creació de 2 camins auxiliars amb accés de vianants i vehicles de bombers o de manteniment.

 
Per això, AMBITEC duu a terme, entre altres tasques:

  • La pavimentació en trams on les característiques del terreny causin una major deterioració, així com la contenció de murs.
  • La construcció del recinte de manteniment (edificació 36 m2 executada per Constraula, empresa del mateix grup, i recinte exterior de 120m2).
  • Implantació de la zona de jocs infantils, àrees de descans i un mirador, tot això dotat amb el mobiliari urbà pertinent.

 
El que respecta a la vegetació es preveu:

  • La conservació de la flora associada a la riera, formada per arbres d'interès.
  • La regeneració de la zona de la pineda on es contempla la tala selectiva, neteja d'arbres caiguts i desbrossament selectiu d'arbustos
 
DETALLS

Dades tècniques

Paviments
 
Nou camí de serveis:
545m
Sauló Sòlid:
5.291m
Cautxú:
125 m2
 
 
 
 
 

 

Jardineria
 
Tala arbres exemplars:
500 u
Desbrossament selectiu d’arbusts:
57.120 m2
Desbrossament d’alta dificultat (per espècies o per l’orografia):
10.200 m2
 

Mobiliari urbà i jocs infantils
 
Barana de fusta tipus
Parc de Collserola:

180.7 m
Bancs i papereres d’acer
corten:

14 u i 7 u
Zona de jocs infantils format
per:

1 Tobogan, 2 gronxadors i 3 molles
Conjunt d’equipament esportiu.

Descàrregues


Galeria d'imatges