Catalegs

Expositor de catàlegs

Publicacions interactives.

 
 

Catàleg corporatiu

Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, referent en els sectors de la tecnologia i l’enginyeria de l’aigua, els serveis, la construcció i els materials, amb una aposta clara per la innovació i amb una vocació de retorn a la societat.

 
 

Serveis urbans

Sorigué presta un ampli ventall de serveis especialitzats per a tot tipus ’infraestructures i equipaments, així com per a diverses necessitats urbanes. Per fer-ho, compta amb un equip tècnic de gran experiència i eines de gestió per a la detecció d’incidències i logística.

 
 

Edificació

Sorigué cobreix tot el procés constructiu de manera integral amb els estàndards de qualitat més alts. A més d’especialitzar-se en l’edificació industrial i residencial, té un gran bagatge en construccions singulars com centres sanitaris, educatius i esportius, hotels i aparcaments, entre d’altres.

 
 

Asfalts urbans

Sorigué compta amb més de 60 anys d’experiència en el camp de la formulació i posada en obra de mescles asfàltiques,i és pionera en el desenvolupament i l’aplicació de tècniques ambientals sostenibles.

 
 

Cicle de l’aigua

Durant els nostres més de seixanta anys d’activitat empresarial, a Sorigué hem desenvolupat un model de gestió integral i sostenible del cicle de l’aigua que ens ha permès evolucionar de forma constant i mantenir una posició de lideratge en el sector.

 
 

Carreteres i túnels

Sorigué està especialitzat en obres lineals exteriors, així com en obres subterrànies de gran envergadura. El grup és també especialista en la conservació integral de carreteres, autopistes i infraestructures ferroviàries i aeroportuàries.

 
 

Construccions hoteleres

Sorigué cobreix de manera integral tot el procés constructiu amb els estàndards de qualitat més elevats. A més d’estar especialitzat en l’edificació industrial i residencial, posseeix una gran trajectòria en construccions singulars com hotels.

 
 

Paviments prefabricats

La companyia fabrica i comercialitza paviments i prefabricats per a la urbanització que combinen disseny i sostenibilitat. Amb més de sis dècades d’experiència en el desenvolupament de paviments innovadors, Sorigué ofereix solucions a mida adaptades a cada client.

 
 

CLD

Corporació CLD és una empresa amb més de 85 anys de dedicació a la gestió de serveis urbans i és un dels primers operadors mediambientals de Catalunya.