Catalegs

Expositor de catàlegs

Publicacions interactives.

 
 

Serveis a la ciutat

Interactiu que presenta els diferents serveis a la ciutat que ofereix el grup empresarial a través de les seves diverses línies de negoci.

 
 

Catàleg corporatiu

Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, referent en els sectors de la tecnologia i l’enginyeria de l’aigua, els serveis, la construcció i els materials, amb una aposta clara per la innovació i amb una vocació de retorn a la societat.

 
 

Serveis urbans

Sorigué presta un ampli ventall de serveis especialitzats per a tot tipus ’infraestructures i equipaments, així com per a diverses necessitats urbanes. Per fer-ho, compta amb un equip tècnic de gran experiència i eines de gestió per a la detecció d’incidències i logística.

 
 

Edificació

Sorigué cobreix tot el procés constructiu de manera integral amb els estàndards de qualitat més alts. A més d’especialitzar-se en l’edificació industrial i residencial, té un gran bagatge en construccions singulars com centres sanitaris, educatius i esportius, hotels i aparcaments, entre d’altres.

 
 

Asfalts urbans

Sorigué compta amb més de 60 anys d’experiència en el camp de la formulació i posada en obra de mescles asfàltiques,i és pionera en el desenvolupament i l’aplicació de tècniques ambientals sostenibles.

 
 

Cicle de l’aigua

Durant els nostres més de seixanta anys d’activitat empresarial, a Sorigué hem desenvolupat un model de gestió integral i sostenible del cicle de l’aigua que ens ha permès evolucionar de forma constant i mantenir una posició de lideratge en el sector.

 
 

Carreteres i túnels

Sorigué està especialitzat en obres lineals exteriors, així com en obres subterrànies de gran envergadura. El grup és també especialista en la conservació integral de carreteres, autopistes i infraestructures ferroviàries i aeroportuàries.

 
 

Construccions hoteleres

Sorigué cobreix de manera integral tot el procés constructiu amb els estàndards de qualitat més elevats. A més d’estar especialitzat en l’edificació industrial i residencial, posseeix una gran trajectòria en construccions singulars com hotels.

 
 

Prefabricats

La companyia fabrica i comercialitza paviments i prefabricats per a la urbanització i el sanejament, que combinen disseny i sostenibilitat. Amb més de sis dècades d’experiència en el desenvolupament de paviments innovadors, Sorigué ofereix solucions a mida adaptades a cada client.

 
 

CLD

Corporació CLD és una empresa amb més de 85 anys de dedicació a la gestió de serveis urbans i és un dels primers operadors mediambientals de Catalunya.

 
 

Constraula

Constraula és una empresa del grup Sorigué que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit dels serveis urbans. La seva actuació se centra en tres línies de negoci: manteniment urbà i de via pública, manteniment d’edificis i instal·lacions, i obra nova i rehabilitació urbana.