Firblind


Firblind

Disseny de gravat sobre asfalt per a l’orientació d’invidents.

Família:
Asfalts tècnics
Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel

Asfalt imprès per a l’orientació d’invidents. Firblind empra l’asfalt com a base per realitzar el gravat de dissenys per a l’orientació d’invidents. Posteriorment s’aplica el tractament de color Firbond-Pu. 

Mètode d’execució

El mètode d’execució és similar al de l’asfalt imprès, però en aquest sistema s’utilitzen motlles de plàstic d’alta densitat. Les guies tàctils dels diversos models de malles normatius ajuden les persones amb discapacitat visual a seguir la direcció adequada durant el seu desplaçament.

L’acabat Firblind s’obté després de l’extensió, un cop s’aconsegueix la temperatura òptima per realitzar el gravat. També es pot executar sobre un paviment asfàltic existent durant el seu primer any si té la granulometria adequada i si es fa un escalfament previ de la zona.

El resultat és un ferm flexible amb un relleu adaptat a la normativa d’orientació per a invidents. Es pot adaptar a la forma i l’amplada desitjada, personalitzar el gravat i fer servir els patrons predissenyats que es requereixin.

Aplicació del tractament de color Firbond-Pu

Després de realitzar el gravat a l’asfalt es pot aplicar el tractament de color Firbond-Pu per oferir als vianants una millor senyalització. 

 
Descàrregues


Galeria d'imatges