Chipping


Chipping

Aportació d'àrid de color a mescles asfàltiques per trencar amb la monotonia de l'asfalt.

Família:
Asfalts tècnics
Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel

Aportació de color. Consisteix a utilitzar àrid preembolicat en una pel·lícula de lligant sintètic i pigment per al seu posterior clavament sobre una superfície asfàltica.

Procés d’execució

Consisteix en l'estesa de la mescla bituminosa i posteriorment, de manera manual, la disposició de l'àrid acolorit sobre el paviment. La següent fase de compactació assegura la integració d'aquestes partícules en la mescla bituminosa. Amb la capa de lligant sintètic que embolcalla l'àrid queda assegurada l'adherència entre tots dos components del paviment.

El resultat és una mescla asfàltica que conté les prestacions mecàniques pròpies d'una capa de rodolament i que alhora permet obtenir dissenys variats amb la combinació de les tonalitats del pigment i el color dels àrids de la mescla. 

Projectes executats

Alguns dels projectes executats mitjançant aquest sistema són:

  • Carrers de Gràcia a Barcelona.
  • Accés al monestir de Navarcles.
 

Característiques

El sistema Chipping consisteix en la col·locació manual d'àrid acolorit de grans dimensions damunt d'una barreja acabada d'estendre, que permet la seva completa integració en el paviment. D'aquesta manera, s'obté una aportació extra de color a l'asfalt, que trenca amb l'aspecte convencional del material. 

Per aconseguir l'àrid acolorit, es preembolica cadascuna de les partícules d'àrid amb una pel·lícula de lligant sintètic i s'hi afegeix el pigment de la tonalitat desitjada. 

Descàrregues


Galeria d'imatges